Järjestö » Yhteistyöverkostot

Yhteistyöverkostot


Keliakialiitto toimii tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon, ravitsemissektorin, kauppaliikkeiden, gluteenittomien tuotteiden valmistajien ja maahantuojien, oppilaitosten, viranomaisten ja päättäjien sekä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Keliakialiitto kuuluu jäsenenä Raha-automaattiyhdistykseen, Terveyskasvatuksen keskukseen (Tekry), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:yn, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon (STKL) ja AOESC:iin (Association of European Coeliac Societes) ja Opintotoiminnan Keskusliittoon.


Keliakialiiton verkostot