Keliakia » Asiantuntijaneuvoston suositukset

Asiantuntijaneuvoston suositukset

Invaliditeettivähennys keliakian perusteella


Asiantuntijaneuvosto pohti onko pelkästään keliakian perusteella mahdollista kirjoittaa invaliditeettivähennystä.
Invaliditeettivähennystä hakevalla henkilöllä on oltava sairaus, vika tai vamma, josta on pysyvää haittaa. Haitta-asteen on oltava vähintään 30 %, jotta invalidivähennys voidaan kirjoittaa. Keliakiassa haitta-asteen prosenttiarvo jää 10–20 %:iin. Asiantuntijaneuvosto päätyi kannanottoon, ettei keliakia yksinään oikeuta invaliditeettivähennykseen.

Suositus kauran käytöstä 1/2007


Keliaakikot voivat halutessaan käyttää kauraa ruokavaliossaan. Kliinisiin tutkimuksiin perustuen kauran käyttö sallittiin vuodesta 1997 alkaen aikuiskeliaakikoille ja vuonna 2000 lapsikeliaakikoille ja ihokeliaakikoille.

Kaura saattaa aiheuttaa osalle keliaakikoista oireita. Tämä ei kuitenkaan johdu todennäköisesti siitä, että kaura aiheuttaisi suolinukkavauriota. Pitkään sairastaneilla kauran käyttö on hyvä aloittaa vähitellen ja pieninä annoksina. Päivittäiselle käytölle ei ole ylärajaa.

Keliaakikon on turvallista käyttää ns. puhdaskauratuotteita, joiden kaura on viljelty ja käsitelty siten, ettei siihen ole sekoittunut missään tuotantoprosessin vaiheessa vehnää, ohraa ja/tai ruista. Keliaakikot voivat myös käyttää sellaisia kauratuotteita, joiden valmistajat takaavat tuotteidensa soveltuvuuden keliaakikoille.

Huom! Tämän suosituksen jälkeen on annettu uusi Gluteeni-asetus, jonka mukaan ns. puhdaskauraa tulee sanoa gluteenittomaksi kauraksi.

Olut ja keliakia 2/2007


Ohrapohjainen olut sopii keliaakikolle, mikäli olut täyttää seuraavat edellytykset:
- oluen gluteenipitoisuus jää alle 20 mg/kg tuotetta
- gluteenipitoisuus on tutkittu vähintään viidestä oluen eri valmistuserästä käyttäen ELISA R5 Sandwich -mittausmenetelmää
- omavalvontasuunnitelmassaan yritys varmistaa riittävät toimenpiteet oluen gluteenittomuuden turvaamiseksi
- yritys sitoutuu oluen gluteenipitoisuuden seurantaan; mittauttamalla gluteenipitoisuuden vähintään kaksi kertaa vuodessa

Lisäksi asiantuntijaneuvosto painottaa, että keliaakikon tulee rajoittaa ohrapohjaisen oluen juonti korkeintaan kahteen 0,33 l:n pulloon päivässä, jotta päivittäinen kumulatiivinen gluteenin saanti ruoasta ja oluesta yhteensä ei nouse liian korkeaksi ja siten keliaakikon terveydelle vahingolliseksi. Vähäisille gluteenijäämille herkkien keliaakikoiden kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa gluteenittomien oluiden käytöstä.

Soijakastikkeita voi käyttää 2/2005


Keliaakikot voivat käyttää soijakastiketta, vaikka yhtenä kastikkeen valmistusaineena on vehnä. Suositus perustuu siihen, että gluteeni pilkkoontuu vaarattomaksi soijakastikkeen valmistusprosessissa, eikä sitä ole enää valmiissa tuotteessa.

Soijakastike valmistetaan kaksivaiheisen fermentoinnin avulla, jolloin kastikeainekseen syntyy paljon entsyymejä, jotka hajottavat vehnän ja soijan proteiineja ja hiilihydraatteja moniksi pieniksi komponenteiksi. Soijakastikkeessa proteiinien hajoamistuotteet ovat aminohappoja, pieniä peptidejä ja ammoniakkia. Valmiissa soijakastikkeessa on hyvin vähän proteiinia, alle 0,1 %. Laskennallisesti soijakastikkeessa voisi tällöin olla 0,02 % vehnäproteiinia eli gluteeniksi laskettuna 15 mg/kg tuotetta. Laskelman perusteella soijakastike on gluteeniton elintarvike.

Ruotsissa tutkittiin vuonna 2000 markkinoilla olleiden 16 soijakastikkeen gluteenipitoisuudet. Kaikissa soijakastikkeissa gluteenipitoisuus jäi alle 20 mg/kg.

Markkinoilta löytyy myös täysin vehnättömiä soijakastikevaihtoehtoja, jotka voivat olla tarpeellisia hyvin herkille vehnäallergisille. Hapolla hajotetusta soijasta valmistettuja vehnättömiä kastikkeita ovat mm. tanskalaiset Soy-King-kastikkeet. Japanissa pääosin vehnätöntä, fermentoinnilla valmistettua soijakastiketta kutsutaan nimellä tamari. Tamaria voi löytyä itämaisiin tuotteisiin erikoistuneista liikkeistä.Asiantuntijaneuvosto

Keliakialiiton asiantuntija-
neuvosto koostuu keliakiaan erityisen perehtyneistä lääketieteen ja ravitsemuksen ammattilaisista. Neuvosto ottaa kantaa keliakian ja ruokavalio-
hoidon lääketieteelliseen puoleen ja selvittää siihen liittyviä asioita sekä antaa tarvittaessa suosituksia.
Keliakialiiton asiantuntijaneuvosto