Keliakia » Lapsen keliakia

Lapsen keliakia


Keliakia on astman ja diabeteksen lisäksi yleisimpiä lasten pitkäaikaissairauksia. Keliakia diagnosoidaan tavallisimmin aikuisiässä, mutta lapsenakin siihen voi sairastua. Suomessa on tällä hetkellä yli 1 600 keliakiaa sairastavaa alle 16-vuotiasta lasta.

Kun lapsi sairastuu keliakiaan, hänen elämänsä ei pitäisi muuttua yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Avainasemassa ovat vanhempien luottamus lapsen sopeutumiskykyyn ja keliakian nivominen osaksi lapsen ja perheen arkea. Mitä pienempi lapsi on keliakiadiagnoosin saadessaan, sitä nopeammin ruokavaliohoidosta tulee hänelle luonteva osa elämää.

Koska gluteenitonta ruokavaliohoitoa on noudatettava tarkasti ja ehdottomasti, se muuttaa perheen arkirutiineja. Alkuvaiheessa on hyvä käydä yhdessä perheen kanssa läpi ruokavaliohoitoon liittyviä asioita, jotta kukin perheenjäsen voi omallaan toiminnallaan tukea hoidon onnistumista.

Keliakiasta ei kuitenkaan kannata tehdä liian suurta numeroa, vaan ”keliakia on osa arkea ja sen kanssa pärjää” -asenteella pääsee pitkälle.