Keliakia » Sosiaaliturvaa ja tukea

Sosiaaliturva


Keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Gluteenittomasta ruokavaliohoidosta aiheutuu keliakiaa sairastavalle ylimääräisiä kuluja noin 68 euroa kuukaudessa.

1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä Kelan maksama ruokavaliokorvaus on lakkautettu. Tällä hetkellä yli 16 vuotiaille henkilöille ei ole saatavissa tukea keliakian hoidon aiheuttamiin kustannuksiin.

Keliakiaa sairastavat henkilöt, joilla on taloudellisista syistä vaikeaa hoitaa sairauttaan sen vaatimalla tarkkuudella, voivat hakea toimeentulotukea. Toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä voi kysyä oman kunnan sosiaalitoimistosta.
http://stm.fi/toimeentulotuki

Alle 16-vuotiaalle maksetaan lapsen vammaistukea (92,94 €/kk v. 2016).

Joissakin tapauksissa keliaakikoille voidaan lisäksi myöntää verotuksessa invaliditeettivähennys ja/tai veronmaksukyvyn alentumisvähennys.