Nyt » Keliakialiiton tutkimusrahasto

Keliakialiiton tutkimusrahaston apurahat

Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnetään apurahoja keliakiaa koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimusrahaston varat on saatu lahjoituksina yksityishenkilöiltä. Apurahoja haetaan Keliakialiitto ry:n liittohallitukselle osoitetulla hakemuksella, johon liitetään hakijan ansioluettelo, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma kustannusarvioineen, selvitys viimeisten viiden vuoden aikana saaduista apurahoista sekä julkaisuluettelo.

Vuonna 2018 apurahahakemukset tulee lähettää Keliakialiittoon maaliskuun loppuun mennessä. Myönnetyt apurahat jaetaan toukokuussa liittokokouksen yhteydessä.

Apurahan saanut tutkija sitoutuu antamaan kirjallisen selostuksen apurahan käytöstä Keliakialiiton liittohallitukselle vuoden kuluessa apurahan saamisesta.

Lisätietoja apurahoista antaa toiminnanjohtaja Leila Kekkonen, p. 03 2541 321 tai leila.kekkonen @ keliakialiitto.fi.

Rahankeräysluvan saaja ja keräyksen toimeenpanija: Keliakialiitto ry
Myöntäjä: Poliisihallitus 14.9.2017
Keräyksen toimeenpanoaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomen alue Ahvenmaata lukuun ottamatta
Keräyksen tuotto jaetaan vuosittain apurahoina keliakiatutkijoille
Keräysluvan numero: RA/2017/879

Keliakialiiton tutkimusapurah

Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnetään apurahoja keliakiaa koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön. Apurahoja haetaan Keliakialiitto ry:n liittohallitukselle osoitetulla hakemuksella.