Nyt » Keliakiateko-kilpailu

Ehdota vuoden keliakiatekoa!

Palkittavan teon tulee olla tehty edellisen tunnustuksen myöntämisen jälkeen eli vuosien 2016-2017 aikana.

Jätä ehdotuksesi 31.10. mennessä.


Vuoden keliakiateko -kilpailuKeliakialiitto käynnisti keliakiayhdistysten toiminnan palkitsemiseksi vuonna 2006 Vuoden keliakiateko -kilpailun, joka järjestetään joka toinen vuosi, aina parittomina vuosina.

Vuoden keliakiateko voi olla esimerkiksi yhdistyksen tai useamman yhdistyksen yhdessä järjestämä tapahtuma, tuottama julkaisu, tekemä vaikuttamistoimenpide tai toimintamalli tai -idea.

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä sekä keliakiayhdistykset että yksittäiset henkilöt. Vuoden keliakiateon valitsee kuusijäseninen raati. Kilpailuraadilla on mahdollisuus ottaa huomioon yhdistysten keliakiatekoja myös ilmoittautuneiden ulkopuolelta. Keliakiateko-kilpailussa voidaan myös erityisen aktiivisesti toiminut yhdistys palkita kunniamaininnalla toiminnastaan.

Vuoden keliakiateon valinnassa käytetään mm. seuraavia valintakriteereitä: teon uutuusarvo, vaikuttavuus eli kuinka suurta ihmisten joukkoa koskettaa, merkittävyys keliaakikkojen kannalta, levitettävyys, teon tarjoamat osallistumis-, aktivoitumis- ja sitoutumismahdollisuudet sekä vaikutukset yhteistyön lisääntymiseen eri tahojen kanssa. Kriteereissä otetaan huomioon yhdistysten koon ja toiminta-alueiden vaihtelu, ja kriteerit suhteutetaan siten, ettei yhdistyksen koko vaikuta mahdollisuuksiin pärjätä kilpailussa.

Vuoden keliakiateko -kilpailu

Keliakialiitto järjestää keliakiayhdistysten toiminnan palkitsemiseksi Vuoden keliakiateko -kilpailun joka toinen vuosi.