Toiminta

Teemme parempaa 
tulevaisuutta keliaakikoille


Keliakialiiton päämääränä on yhteiskunta, jossa keliakiaa sairastava ihminen voi hyvin. Hän voi elää yhdenvertaista elämää suhteessa ympäröivään yhteisöön ja voi luottaa ruoan gluteenittomuuteen. Häntä hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat keliakian ja osaavat hoitaa sitä. Hän saa myös tarvitessaan vertaistensa tukea sairauden kanssa elämiseen.

Keliakialiitto on keliakiatiedon ja -asiantuntemuksen sekä monipuolisen yhteistyön risteysasema. Toimintamme perustuu laajaan ja läheiseen yhteistyöhön terveydenhuollon, keliakiatutkimuksen, elintarviketeollisuuden, kaupan, viranomaisten ja ravitsemisalan kanssa. Yhteistyö vahvistaa eri alojen ammattilaisten keliakiaosaamista sekä tuottaa uusia gluteenittomia tuotteita ja palveluita keliaakikoille.

Keliakialiiton verkostot

Strategiset valinnat 2016-2020

  1. Toimimme lähellä jäseniä
  2. Edistämme jäsenten terveyttä ja hyvinvointia
  3. Parannamme vaikuttamistoiminnalla ruokavaliohoidon edellytyksiä
  4. Vahvistamme järjestömme toimintamahdollisuuksia
Strategia:

[pdf]Keliakialiiton strategia 2016-2020, 881 kb, Päivitetty: 14.01.2016


Toimintasuunnitelma:

[pdf]Toimintasuunnitelma 2017.pdf, 128 kb, Päivitetty: 23.11.2017


Vuosikertomus:

[pdf]Vuosikertomus 2016, 302 kb, Päivitetty: 23.11.2017