Nyt » Uutiset

Vinkkejä koulun ja päiväkodin alkuun

11.8.2011 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Keliaakikko päivähoidossa


[pdf]Keliaakikko-oppilas koulussa, 84 kb, Päivitetty: 04.08.2016

[pdf]Keliaakikko-oppilas kotitalousopetuksessa -esite, 88 kb, Päivitetty: 04.08.2016
Keliakialiiton ohjeet keliakiaruokavalion toteuttamiseksi koulussa tukevat vanhempia, ruokapalveluhenkilöstöä ja kotitalousopettajia.

Kun koulussa tai päiväkodissa on keliakiaa sairastava lapsi, on syytä sopia tietyistä ruokailuun liittyvistä asioista, jotta arki saadaan sujumaan.

Keliakiaruokavalion noudattaminen ei ole vaikeaa, kun muutamat perusasiat ovat kunnossa. Keliakialiitto on koonnut vinkkejä siitä, miten keliakiaruokavalio on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon koulu- ja päiväkotiruokailujen toteuttamisessa sekä kotitalousopetuksessa.

Myönteinen suhtautuminen tärkeää

Kun päivähoidossa olevalla lapsella todetaan keliakia tai hoitopaikkaan tulee keliaakikkolapsi, voi tilanteeseen liittyä epävarmuutta ruokailujen onnistumisesta gluteenittomana.

Keliakialiiton Keliaakikkolapsi päivähoidossa -ohjeessa korostetaan, että päiväkoti-ikäinen lapsi ei voi vielä vastata omasta ruokailustaan, vaan vastuu on aina aikuisella. Päivähoidossa kaikkien lapsen hoitoon osallistuvien henkilöiden tulee tietää miten ruokailussa toimitaan. Keliakian hyvä hoito vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta ruokavalion suhteen.

Ohjeessa muistutetaan, että ruokailutilanne on myös sosiaalinen tapahtuma. Aikuisten suhtautuminen erityisruokavalioihin välittyy myös lapselle. Keliakiaa sairastava lapsi vaistoaa herkästi, jos aikuiset kokevat hänen ruokavaliostaan huolehtimisen vaikeaksi. Keliaakikkolapsi joutuu noudattamaan keliakiaruokavaliota koko elämänsä ajan.

Keliaakikko-oppilas samassa asemassa muiden kanssa

Vastuu myös kouluruokailusta on aina aikuisilla, vaikka keliakiaa sairastavat lapset oppivat jo varhain kysymään ”onko tämä gluteenitonta?” ja ”voinko minä syödä tätä?”. Lapsen kasvaessa hän voi vähitellen myös itse ottaa vastuuta keliakiaruokavaliostaan. Keliaakikko-oppilas koulussa -ohje tarjoaa tärkeää tukea ruokailujen onnistumiseen.

Keliaakikko-oppilaan vanhemmat haluavat tietää kouluruokailun toteuttamisesta, jotta he voivat varmistua lapsensa ruokavaliohoidon onnistumisesta. On tärkeää, että keliaakikolle tarjottava gluteeniton ruoka on pääsääntöisesti vastaavanlaista kuin muilla oppilailla. Tällöin keliaakikko ei koe olevansa erilainen ruokavalionsa vuoksi ja hän voi tuntea olevansa samassa asemassa muiden kanssa.

Kotitalousopetus erityisen tärkeää

Kun kotitalousopetuksen ryhmässä on keliakiaa sairastava oppilas, opetustilanteet saatetaan kokea haastaviksi. Keliakialiiton Keliaakikko-oppilas kotitalousopetuksessa -esite tarjoaa hyviä vinkkejä siihen, miten keliakiaruokavalio on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kotitalousopetuksessa, jotta oppilas hyötyisi opetuksesta yhtä paljon kuin muutkin oppilaat.

Kotitalousopetus on erityisen tärkeää erityisruokavaliota noudattavalle nuorelle, koska hän joutuu esimerkiksi opiskeluaikana leipomaan ja valmistamaan itse ruokaa muita useammin. Varsinkin opiskelijan budjetissa tämä on lähes välttämätöntä, koska erityisruokavaliossa käytettävät tuotteet ovat tavanomaisia kalliimpia.


« takaisin