Nyt » Uutiset

Keliakialiitto on huolissaan ravitsemusterapiapalveluiden 
huonosta saatavuudesta

2.9.2011 kirjoittanut Leena Kokko (leena.kokko a keliakialiitto.fi)
Keliakialiitto on huolissaan siitä, että nykyisillä ravitsemusterapia-
resursseilla ei voida varmistaa keliakian hoitoon tarvittavaa ravitsemusohjausta.


Keliakia on sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehduksen ja suolinukan vaurion. Keliakian ainoa hoito on tarkka elinikäinen keliakiaruokavalio. Keliakiaruokavalio ei sisällä vehnää, ohraa, ruista eikä mitään näitä viljoja tai gluteenia sisältäviä elintarvikkeita.

Hoidon avulla suolinukkavaurio korjaantuu vähitellen ja ravintoaineiden imeytyminen palautuu normaaliksi. Keliakiaruokavaliota on noudatettava huolellisesti ja tarkasti läpi elämän, sillä suolen limakalvo vaurioituu uudelleen pienestäkin gluteenimäärästä.

Keliakiapotilaiden on tärkeää saada ohjausta ravitsemusterapeutilta haastavan ruokavalionsa toteuttamiseksi heti diagnoosin jälkeen, toisen kerran viimeistään puolen vuoden kuluttua diagnoosista sekä jatkossa tarpeen mukaan.

Ohjauksen saatavuus ei tällä hetkellä vastaa tarpeita. Keliakialiiton vuonna 2010 terveydenhuollon yksiköille tekemän kyselyn mukaan kolmannes yksiköistä ei pysty takaamaan keliakiapotilaille ravitsemusterapeutin toteuttamaa ohjausta varmuudella edes yhtä kertaa. Suurin syy ohjauksen huonoon saatavuuteen on ravitsemusterapeuttien vähyys sekä perus- että erikoissairaanhoidossa.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma (Dehko 2000–2010) suosittelee ravitsemusterapeuttien määräksi perusterveydenhuollossa vähintään yhtä ravitsemusterapeuttia 30 000 asukasta kohti. Se tarkoittaisi 179 ravitsemusterapeutin tointa. Perusterveydenhuollossa oli vuoden 2010 lopussa 44 ravitsemusterapeutin tointa eli yksi ravitsemusterapeutti 122 000 henkilöä kohti. Tämänhetkinen vaje perusterveydenhuollossa on siten vähintään 135 ravitsemusterapeuttia.

Myös erikoissairaanhoidon yksiköissä on ravitsemusterapeutteja liian vähän. Vuoden 2010 lopussa niissä oli yhteensä 74 ravitsemusterapeutin tointa, mikä tarkoittaa yhtä ravitsemusterapeuttia 72 500 asukasta kohti.

« takaisin