Nyt » Uutiset

Eduskunnassa vilkas viikko keliakian ympärillä

17.2.2012 kirjoittanut Leena Kokko (leena.kokko a keliakialiitto.fi)
Keliakia-info_eduskunnassa_16.2.12

Keliakian pikatestausta eduskunnassa
Kuluneella viikolla keliakiaan liittyvät asiat ovat olleet hyvin esillä eduskunnassa. Eduskunnan keliakiaverkosto päätti viime marraskuussa tehdä ruokavaliokorvauksen korottamista ja korvauksen sitomista indeksiin koskevan lakialoitteen. Lakialoite (laki vammaisetuuksista annetun lain 14 ja 51 §:n muuttamisesta) oli keskiviikkona (15.2.) lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.

Lakialoitteen tavoitteena on nostaa ruokavaliokorvaus asiaan kuuluvalle tasolle ja sitoa korvaus indeksiin. Lähetekeskustelussa puheenvuoron käytti kymmenen kansanedustajaa. He kaikki pitivät tärkeänä ruokavaliokorvauksen kehittämistä. Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi.

Keliakiaverkosto koolla
Eduskunnan keliakiaverkoston kokouksessa torstaina Keliakialiiton projektipäällikkö Henna Kosunen kertoi ravitsemushoidon merkityksestä ja vaikutuksista terveydenhuollon kustannuksiin. Ravitsemushoidolla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä monien kansansairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Verkosto piti asiaa niin tärkeänä, että asiaan palataan heti seuraavassa kokouksessa.

LT Kalle Kurppa kertoi ensimmäisiä tutkimustuloksia Keliakian kuormittavuus- ja vaikuttavuus -tutkimushankkeesta. Tutkimustulosten mukaan terveyspalveluiden käyttö väheni merkittävästi vuoden kuluttua keliakiadiagnoosista verrattuna aikaan ennen diagnoosia. Tämä säästää yhteiskunnan kuluja. Suomessa keliakian diagnoosiviive on 5 -7 vuotta.

Keliakiaverkoston tavoitteena on vaikuttaa siihen, että keliakian hyvän hoidon edellytykset voivat kehittyä yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Keliakiaverkosto perustettiin Keliakialiiton aloitteesta syksyllä 2010. Verkoston seuraava kokous on kesäkuussa.

Infotilaisuus kansanedustajille
Eduskunnan keliakiaverkoston ja Keliakialiiton torstaina järjestämässä infotilaisuudessa pohdittiin sitä, onko keliaakikoilla varaa hoitaa sairauttaan. Tilaisuudessa lasten suolistosairauksien erikoislääkäri Erkki Savilahti kertoi, miksi keliakiaa kannattaa hoitaa. Keliakialiiton puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen puolestaan valotti keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen epäkohtia.

Keliakialiitto korostaa, että ruokavaliokorvaus on jäänyt pahasti jälkeen. Kuluttajaviraston hintaselvityksen (2011) pohjalta tehtyjen laskelmien mukaan keliakiaruokavalio aiheuttaa keliaakikolle ylimääräisiä kustannuksia 65 euroa kuukaudessa. Nykyisen ruokavaliokorvauksen (21 euroa kuukaudessa) ostovoima on alentunut tuntuvasti vuosien saatossa, joten on erittäin tarpeellista nostaa korvauksen tasoa ja sitoa korvaus indeksiin.

Tilaisuuteen poikenneet kansanedustajat pitivät ruokavaliokorvauksen korottamista tärkeänä ja saivat lisätietoja keliakiasta ja ruokavaliohoidosta. Samalla edustajilla oli tilaisuus tutustua näyttelyyn, joka havainnollisti gluteenittomien tuotteiden kalleuden verrattuna tavanomaisiin tuotteisiin. Kansanedustajat pääsivät myös maistelemaan gluteenitonta ruokaa, leipiä ja leivonnaisia. Keliakian pikatesti herätti kiinnostusta ja toistakymmentä kansanedustajaa kävikin testauttamassa itsensä. Yhtään uutta keliakiaepäilyä ei testeissä paljastunut.


« takaisin