Nyt » Uutiset

Eduskuntaan kaksi kirjallista kysymystä keliakiasta

10.10.2013 kirjoittanut Marika Vanhatalo (marika.vanhatalo a kealiakialiitto.fi)

Eduskunnan keliakiaverkosto aikoo tehdä kaksi kirjallista kysymystä keliakiasta. Verkoston puheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd) sekä jäsenet Inkeri Kerola (kesk) ja Outi Mäkelä (kok) ovat huolissaan erityisruokavaliota noudattavien epätasa-arvoisesta asemasta kunnissa.

- Eräässä kunnassa on pohdittu, että gluteenittomat kotipalveluateriat olisivat vanhuksille kalliimpia kuin tavalliset. Kymenlaaksossa puolestaan on yhdistetty säästöjen saamiseksi kouluissa kasvisruokavalio ja gluteeniton ruokavalio, kertoo Keliakialiiton aluevastaava Minna Halve.

Verkoston jäsen, Keliakialiiton puheenjohtaja Inkeri Kerola lupasi tehdä kirjallisen kysymyksen erityisruokavalioiden asemasta kunnissa eduskunnan keliakiaverkoston eilisessä kokouksessa. Verkoston kokoukseen osallistuneet ovat huolissaan ihmisten epätasa-arvoisesta asemasta ja ravitsemuksen yksipuolistumisesta.

Lisäksi Anneli Kiljunen lupasi valmistella kirjallisen kysymyksen lakialoitteesta, joka koski toimeentulotukea. Lakialoitteessa esitettiin, että toimeentulotuen perusosassa huomioitaisiin gluteenittoman ruokavalion aiheuttamat kustannukset.

Keliakialiitto on huolissaan keliakiaa sairastavista toimeentulotukiasiakkaista, joilla raha ei riitä sairauden hoitoon. Nykyisin keliakiasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset katsotaan kuuluvan täydentävään toimeentulotukeen ja päätökset vaihtelevat asuinpaikkakunnan mukaan. Liitto saa jatkuvasti yhteydenottoja, joissa kysytään, miten toimeentulotukiasiakas voi toimia, että keliakiasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset huomioitaisiin. Lähes poikkeuksetta tilanne on se, ettei ylimääräisiä kustannuksia huomioida.

Liitto toivoo, että ylimääräiset kustannukset huomioitaisiin toimeentulotuen perusosassa, jolloin keliaakikoiden asema olisi tasavertainen asuinpaikasta riippumatta. Tällöin keliaakikot olisivat myös tasavertaisessa asemassa lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä sairauksiensa hoitoon käyttävien kanssa.

Yhteiskunnan tuki vaihtelee maittain

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen esitteli keliakiaverkoston kokouksessa liiton tekemää kyselyä siitä, miten yhteiskunta eri maissa tukee keliakiaa sairastavia gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamissa ylimääräisissä kustannuksissa. Kysely osoitti, että yhteiskunnan tuki vaihtelee suuresti maittain. Toisissa maissa keliakiaa sairastavia ei tueta lainkaan, toisissa maissa tuki on satoja euroja kuukaudessa.

Verkoston paikalla olleet jäsenet pitivät kyselyä ja sen tuloksia hyvänä taustainformaationa, kun asiaa viedään eteenpäin. Kyselyn tuloksista voi lukea laajemmin tänään ilmestyneestä Keliakia-lehdestä (4/2013).

Keskustelu aiheesta jatkuu Keliakialiiton jäsensivuilla


« takaisin