Nyt » Uutiset

Ruokavaliokorvaus yhä hallituksen poistolistalla

14.8.2015 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2016 julkaistiin tänään 14.8. Ehdotus noudattaa hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu 1.1.2016 alkaen. Korvauksen poistosta tehtiin kesäkuun aikana eduskunnassa peräti neljä kirjallista kysymystä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän vastattavaksi.

Päivi Räsänen (kd) kysyi, aikooko hallitus säilyttää keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen ja olla siten laittamatta keliakiaa sairastavia perusteettomasta syystä eriarvoiseen asemaan muihin pitkäaikaissairaisiin nähden.

Maria Tolppasen (ps) kysymyksessä tiedusteltiin, mitä hallitus aikoo tehdä, että keliakiaa sairastavia kohdeltaisiin Kelan maksamien korvauksien suhteen yhdenvertaisesti muiden pitkäaikaissairaiden kanssa.

Anneli Kiljusen (sd) kysymys kuului: ”Onko hallitus arvioinut ruokavaliokorvauksen poistamispäätöksen seurauksia sekä kuullut asiantuntijoita päätöstä tehdessään ja onko se tietoinen päätöstensä kustannusvaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin ja vaikutuksista keliakiaa sairastavien terveyteen?”

Riitta Myller (sd) puolestaan kysyi, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta keliaakikoille suotaisiin mahdollisuus terveeseen ja täysipainoiseen elämään turvaamalla heille edellytykset sairauden vaatimaan erityisruokavalioon ja kuinka hallitus aikoo toimia, jotta ruokavaliokorvaus saataisiin rinnastettua pitkäaikaissairauksien lääkehoitoon.

Mäntylä on vastannut jokaiseen kysymykseen samalla tavalla. Hänen mukaansa maamme heikon taloustilanteen vuoksi myös sosiaaliturvan sektorilla joudutaan tekemään kipeitä ratkaisuja.

- Muutokset on pyritty kohdentamaan koko yhteiskunnan kannalta, ja esimerkiksi kaikkien eri sairausryhmien kesken, mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla, ministeri vastaa.

Hän nostaa vastauksissaan esiin, ettei ruokavaliokorvauksen maksamista ole sidottu gluteenittomien tuotteiden ostamiseen, joten se poikkeaa tältä osin esimerkiksi lääkekorvauksista. Hän korostaa, että ruokavaliokorvaus poikkeaa myös vammaisetuusjärjestelmän muista tuista, sillä se myönnetään suoraan diagnoosin perusteella ilman että sairauden aiheuttamia haittoja määritellään.

Lisäksi ministeri toteaa, että vammaistukien ja eläkettä saavien henkilöiden hoitotukien rakennetta on muutettu siten, ettei sairaudesta aiheutuvilla kustannuksilla ole enää suoraa vaikutusta tuen myöntämiseen.

- Hallitusohjelmaa tehtäessä on jouduttu toteuttamaan ratkaisuja, jotka muuttavat etuusjärjestelmien rakenteita pysyvällä tavalla. Ruokavaliokorvauksen poistaminen on yksi näistä, ministeri toteaa vastauksissaan.

Korvauksen poisto siirtää kustannukset muualle

Keliakialiiton puheenjohtaja Inkeri Kerola muistuttaa ministeriä siitä, että hallitusohjelmassa on pyritty terveyttä edistäviin toimenpiteisiin, mutta ruokavaliokorvauksen poisto lyö tätä tavoitetta korville.

- Budjetissa on aina pyritty kokonaistarkasteluun. Ruokavaliokorvauksen poisto kaataa kustannukset toisaalle terveydenhuollossa. Siksi on järkevää tarkastella hutiloiden valmistelua linjausta uudelleen.

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen pitää rakenteisiin vetoamista ontuvana perusteluna.

- Ruokavaliokorvausta ei pidä sekoittaa vammaistukiin ja eläkettä saavien hoitotukeen eikä niiden myöntämisperusteisiin. Ruokavaliokorvaus on aina ollut oma erityinen tukimuoto, joka on vain teknisesti sijoitettu vammais- ja eläke-etuusjärjestelmien alle.

Valtiovarainministeriö neuvottelee elokuun lopulla talousarvioehdotuksestaan muiden ministeriöiden kanssa. Varsinainen koko hallituksen budjettiriihi pidetään 9.–10.9. Hallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi annetaan 28.9. Tämän jälkeen eduskunta ryhtyy käsittelemään sitä.

Kerola kannustaa Keliakialiiton jäseniä aktiivisuuteen.

- Keliaakikkojen kannattaa edelleen lähestyä kansanedustajia, esimerkiksi eduskuntaryhmien kesäkokousten yhteydessä järjestettävissä toritapahtumissa. On tärkeää kertoa arjen kokemuksista kansanedustajille kasvotusten, hän painottaa.

[pdf]Ruokavaliokorvausta ei saa poistaa, 1454 kb, Päivitetty: 18.08.2015


[pdf]Ministerin vastaus_Rasanen, 73 kb, Päivitetty: 14.08.2015

[pdf]Ministerin vastaus_Tolppanen, 73 kb, Päivitetty: 14.08.2015

[pdf]Ministerin vastaus_Kiljunen, 72 kb, Päivitetty: 14.08.2015

[pdf]Ministerin vastaus_Myller, 73 kb, Päivitetty: 14.08.2015

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi


Blogikirjoitus: Vastuutonta terveyspolitiikkaa

Päivitetty 31.8.2015: Lisätty dokumentti Ruokavaliokorvausta ei saa poistaa.« takaisin