Nyt » Uutiset

Ministeriön selvityksessä asiavirheitä

6.10.2015 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Juha Sipilän hallitus antoi 28.9. esityksensä vuoden 2016 talousarvioksi. Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus on poistumassa 1.1.2016 alkaen. Yhtenä vaikuttamistoimenpiteenään Keliakialiitto pyysi yhdenvertaisuusvaltuutetulta lausuntoa ruokavaliokorvauksen lakkauttamisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä asiasta.

- Ministeriön selvityksessä on monia asiavirheitä. On huolestuttavaa, minkälaisen tietämyksen varassa ministeriössä valmistellaan ruokavaliokorvauksen poistamista, ihmettelee Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen.

Selvityksessä keliakian vakavuutta on tuotu esiin vähättelevästi. Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa elimistön oma puolustusmekanismi pettää. Keliakian oireet vaihtelevat eri ihmisillä, mutta oireet eivät kerro sairauden vakavuudesta.

- Ohutsuolen limakalvovaurio tulee aina kaikille keliakiaa sairastaville, riippumatta siitä, onko henkilöllä oireita vai ei. Potilaan säännöllinen altistuminen gluteenille aiheuttaa erilaisia lisäsairauksia, kuten osteoporoosia, lapsettomuutta, maksa-arvojen nousua, hermosto-oireita, masennusta sekä huonoimmassa tapauksessa ohutsuolen syövän. Näistä lisäsairauksista kertyy yhteiskunnalle runsaasti lisäkustannuksia kasvavina terveydenhuollon menoina, sanoo dosentti, erikoislääkäri Kalle Kurppa Tampereen yliopistosta.

Ministeriössä sekoitettu eri etuudet ja niiden myöntämiskriteerit

Kelan etuusjärjestelmässä keliakiaa sairastaville tarkoitettu ruokavaliokorvaus on alun perin sijoitettu vammaisetuuksien alle Kelan maksujärjestelmän rakenteellisesta arkkitehtuurista johtuen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä viitataan toistuvasti vammaistukeen, vaikka ruokavaliokorvaus on oma itsenäinen etuus, eikä sen myöntämiseksi määritetä haittaluokkaa kuten vammaistuessa.

Ruokavaliokorvaus on tarkoitettu kattamaan lääkärin määräämän ruokavaliohoidon kustannuksia. Keliakian ainoa hoito on ehdottoman tarkka gluteeniton ruokavalio. Keliakiaan ei ole olemassa lääkehoitoa, jonka vuoksi hoito ei kuulu sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen piiriin.

Selvityksessä esitetään, että ruokavalion voi rakentaa niin, ettei vältettäviä ruoka-aineita korvata erityisruokavaliovalmisteilla, vaan tarvittavat ravintoaineet saadaan muista raaka-aineista.

- Tämä ei ole mahdollista. Suositusten mukainen gluteeniton ruokavalio koostetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimien Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan, ja tavanomaiset viljavalmisteet tulee korvata gluteenittomilla vaihtoehdoilla. Ravitsemussuositusten mukaan täysjyväviljavalmisteet kuuluvat joka päivään lähes joka aterialle, Kekkonen toteaa.

- Eikö keliakiaa sairastavilla ole oikeus syödä viljavalmisteita ja samalla edistää omaa terveyttään monipuolisella ravitsemuksella? Ministeriön näkemys gluteenittoman ruokavalion koostamisesta on pahasti ristiriidassa suositusten kanssa, eikä perustu tieteelliseen näyttöön.

Myös hallituksen lakiesityksessä väärinkäsitys

Sosiaali- ja terveysministeriön yhdenvertaisuusvaltuutetulle antaman selvityksen lisäksi myös itse hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä vammaisetuuksia koskevan lain muuttamisesta on erikoinen väärinymmärrys. Esityksessä todetaan lain muutoksen vaikutuksista seuraavaa:

”Ruokavaliokorvauksen poistaminen säästäisi vähäisessä määrin Kelan toimeenpanokustannuksia sekä lisäksi terveydenhuollon kustannuksia siltä osin kuin asiakkaille ei olisi tarpeen tehdä toimenpiteitä tai laatia lääkärinlausuntoa ruokavaliokorvauksen hakemiseen.”

- Ruokavaliokorvauksen poistaminen ei vähennä terveydenhuollossa keliakian diagnosoimiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Keliakian diagnostiset kriteerit päätetään erikseen yhteneväisesti koko maassa, eivätkä ne ole sidoksissa ruokavaliokorvaukseen. Päinvastoin, on todennäköistä, että kun monilla ei ole varaa hoitaa sairauttaan asianmukaisesti, joudutaan terveydenhuollossa hoitamaan entistä vakavampia oireita monenlaisin toimenpitein, toteaa Kalle Kurppa.

Talousarvion hyväksymisestä päätetään eduskunnassa loppuvuodesta. Keliakialiitto on kutsuttu kuultavaksi asiantuntijana sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen tiistaina 13.10.2015.

[pdf]Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen poistamista koskien, 247 kb, Päivitetty: 06.10.2015

[pdf]Keliakialiiton vastine sosiaali- ja terveysministeriön selvitykseen , 145 kb, Päivitetty: 06.10.2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta


« takaisin