Nyt » Uutiset

Osallistu kansalliseen vertaistukitutkimukseen

17.2.2016 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Oletko saanut tai antanut vertaistukea internetissä jonkun järjestön ylläpitämällässä palvelussa kuten Facebook-ryhmässä tai keskustelufoorumilla? Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa.

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monen muotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia.

Kysely tehdään RAY:n rahoituksella yhteistyössä internet-välitteistä tukea tarjoavien kansalaisjärjestöjen kuten Keliakialiiton kanssa. Kyselyn tuloksia käytetään palvelujen kehittämiseen. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Vastaaminen vie 10-20 minuuttia.

Kyselyyn pääset tästä

« takaisin