Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

1. Gluteenittoman tuotteen merkki

Gluteenittoman tuotteen merkki (Crossed Grain Symbol) on rekisteröity vuonna 1972 Iso-Britanniassa The Coeliac Societyn toimesta. The Coeliac Society on myöntänyt Suomen Keliakialiitto ry:lle oikeuden käyttää merkkiä kansallisesti vuonna 1996. Kelikialiitto ry on rekisteröinyt merkin Suomessa. Gluteenittoman tuotteen merkki on Euroopan laajuinen ja merkkijärjestelmässä noudatetaan Euroopan keliakialiittojen kattojärjestön AOECS:n (The Association of European Coeliac Society) kriteerejä.

2. Vastuunjako

Gluteenittoman tuotteen merkkijärjestelmän sisällöstä ja käytännön toteutuksesta Suomessa vastaa Keliakialiitto ry.

3. Merkin kuvaus ja ulkonäkö

Gluteenittoman tuotteen merkki on ympyrä, jonka sisällä on viljantähkä ja viljantähkän yli kulkee tyylitelty vinoviiva vasemmasta ylänurkasta oikeaan alanurkkaan.

Tuotemerkin paikka:

  • valmistaja- tai valmistuttajatietojen läheisyydessä (yleensä pakkauksen taustapuolella) symboli, jonka alla FI-tunnus, yrityskohtainen tunnus ja kumulatiivinen tuotenumero
  • symbolin yhteyteen lisämerkintä, jos tuotteessa on gluteenitonta kauraa
  • perussymboli pakkauksen etupuolella mielellään oikeassa yläkulmassa (ei tunnuksia) 

Oluttuotteissa yrityksellä on myös mahdollisuus käyttää ainoastaan yhtä merkkiä, jonka alla on tuotekohtainen lupanumero.

Lisätietoa:

Katso graafiset ohjeet

4. Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeus voidaan myöntää :

 

Tuoteryhmä 1:

Gluteenittomaksi merkityt elintarvikkeet, jotka sisältävät gluteenia enintään 20 mg/ kg. Tämä merkintä soveltuu tuotteille, jotka

a) on valmistettu gluteenittomista ainesosista

b) voivat sisältää prosessoitua vehnätärkkelystä

c) voivat sisältää gluteenitonta kauraa

Tuoteryhmä 2:

Tavanomaiset elintarvikkeet, joissa ei ole käytetty gluteenipitoista viljaa, kuitenkin siten, että näillä tuotteilla tulee olla pääsääntöisesti rinnakkaistuote, joka sisältää gluteenipitoisia ainesosia.

Tuoteryhmä 3:

Ns. tavanomaiset elintarvikkeet, joiden raaka-aineissa on käytetty gluteenipitoisia viljoja, mutta lopputuotteen gluteenipitoisuus on enintään 20 mg/kg (esim. olut ja soijakastike)

sekä edellä mainittujen valmisteiden markkinointimateriaali.

Muille tuotteille merkin käyttöoikeus voidaan myöntää vain erityisen perustelluista syistä, edellyttäen myös, että ne täyttävät jäljempänä mainitut kriteerit.

Tässä merkkijärjestelmässä noudatetaan Euroopan keliakialiittojen yhteistyöyhdistyksen eli AOECS:n merkkijärjestelmälle yhteisesti hyväksymiä gluteenipitoisuuden enimmäisraja-arvoja. Tällöin gluteenittomassa tuotteessa voi olla gluteenia enintään 20 mg/ kg. Mikäli raja-arvoja muutetaan edellä mainitusta, merkin haltija sitoutuu noudattamaan uusia raja-arvoja säännöksissä vahvistetun siirtymäajan kuluessa.

5. Käyttöoikeuden myöntäminen ja ylläpito

Merkin käyttöoikeus on tuotekohtainen ja se voidaan myöntää kappaleessa neljä mainituille tuotteille, jotka täyttävät merkkijärjestelmän mukaiset kriteerit gluteenittomuuden osalta. Merkin käyttöoikeus myönnetään tuotteen brändin omistajalle sen maan keliakialiitossa, jossa ko. brändin pääkonttori sijaitsee. Käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti käyttöoikeushakemuksella. Suomen keliakialiitossa merkin käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa toimivien tuottajien, valmistajien, valmistuttajien, pakkaajien ja/tai maahantuojien tuotteille. 

Käyttölupahakemukset käsitellään Keliakialiitossa 10 arkipäivän (pois lukien loma-ajat) kuluessa siitä, kun kaikki vaadittavat dokumentit on toimitettu Keliakialiittoon. Kaikki käyttölupahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Merkin käyttöoikeudesta tehdään lisenssisopimus, joka on voimassa kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Kriteerien täyttyessä sopimus uusitaan automaattisesti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tiedot myönnetyistä käyttöluvista ovat julkisia. Keliakialiitto tiedottaa käyttöoikeuden saaneista tuotteista säännöllisesti Keliakialiiton eri viestintäkanavissa ja tapahtumissa.

Merkin käyttöoikeutta tuotteelle hakiessaan toiminnanharjoittaja toimittaa Keliakialiittoon hakemuslomakkeen lisäksi:

A) Tuotekohtaisen omavalvontasuunnitelman,

josta käy ilmi toimenpiteet gluteenittomuuden varmistamiseksi kaikissa tuotteen käsittelyvaiheissa (virtauskaavio) sekä gluteenikontaminaation ehkäisemistä varten tehdyt toimenpiteet. Jos useiden tuotteiden raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat samankaltaisia, omavalvontasuunnitelma voi tuotteilla olla yhteinen.

Suunnitelman tulee olla perusteellinen, ja siinä selvitetään tuotteen koostumus, tuotanto ja käsittely. Omavalvontasunnitelman tulee perustua kriittisten pisteiden tunnistamiseen ja sen tulee noudattaa Elintarvikelain ja Terveydensuojelulain määräyksiä. Omavalvontasuunnitelma turvaa gluteenittoman tuotteen säilymisen gluteenittomana kuluttajalle saakka. Jos toiminnanharjoittaja on valmistuttaja, maahantuoja ja/tai pakkaaja, on toiminnanharjoittajan toimitettava tuotteen valmistajan tekemä omavalvontasuunnitelma sekä gluteenianalyysitodistus.

Jos tuotteen valmistajan omavalvontasuunnitelmaan tulee muutoksia merkin käyttöoikeuskauden aikana, tulee valmistajan lähettää tiedot muutosten sisällöstä merkin haltijalle viipymättä kirjallisesti.

B) Tuotekohtaisen gluteenianalyysitodistuksen

(1 kpl), joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Analyyttinen sertifiointi tulee teetättää akkreditoidussa ja riippumattomassa tutkimuslaboratoriossa, joka on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta ISO 17025 -akkreditoinnin. Analyysimenetelmänä tulee käyttää R5 sandwich ELISA -menetelmää (käsittelemättömille ja lämpökäsitellyille elintarvikkeille). Kun merkin käyttöoikeutta haetaan ensimmäistä kertaa gluteenitonta kauraa (eli ns. puhdaskauraa) sisältäville tuotteille, tulee gluteenianalyysitodistus toimittaa kolmesta eri valmistuserästä. Fermentoidun tai osittain hydrolysoidun gluteenin määritykseen (esimerkiksi oluessa, siirapeissa tai hapanjuuritaikinassa) on käytettävä R5-competitive-ELISA-menetelmää.
Kun merkin käyttöoikeutta haetaan ensimmäistä kertaa tuoteryhmään kolme kuuluville oluille, tulee gluteenianalyysit toimittaa vähintään kolmesta eri valmistuserästä käyttäen analyysimenetelmänä R5 ELISA -menetelmän muunnosta (competitive ELISA).

Uusi analyysitodistus tulee toimittaa Keliakialiittoon, jos tuotteen:

  • raaka-aineissa tai niiden osissa tapahtuu muutoksia
  • valmistustapa tai valmistusolosuhteet muuttuvat
  • useampi kuluttaja on tehnyt asiakasvalituksen tai on muuten syytä epäillä gluteenittomaksi ilmoitetun tuotteen sisältävän gluteenia sekä
  • vähintään vuoden välein (oluttuotteissa puolen vuoden välein), vaikka edellä mainittuja muutoksia tai asiakasvalituksia ei ole tapahtunut.

Toiminnanharjoittaja sitoutuu ilmoittamaan muutoksista välittömästi kirjallisesti Keliakialiittoon. 

C) Tuotteen pakkauksen tai pakkausluonnoksen

mukaan lukien tuotemerkinnät sekä merkin ja rekisteröintinumeron sijoituspaikan. Merkin käyttö edellyttää, että tuote ja sen pakkausmerkinnät ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Lisäksi pakkausmerkinnöissä tulee olla ravintoarvomerkintä.

Käyttöoikeus edellyttää lisäksi AOECS:n vaatimusten mukaisen tuotantotilojen auditoinnin

Tällä hetkellä merkkijärjestelmän vaatimusten mukaisessa auditoinnissa on kaksi vaihtoehtoa.

a) AOECS GFCP (1.4.2021 alkaen AOECS:n ja BRGCS:n yhteistyön tulosta sen varmistamiseksi, että BRGCS GFCP3 on yhdenmukainen AOECS:n Standardin kanssa). Huhtikuuhun 2021 asti käytössä oli BRCGS AVM12.

b) AOECS:n Standardin mukainen itsenäinen tarkastus.
1.1.2023 alkaen kaikissa AOECS-auditoinneissa astuu voimaan uusi AOECS Standardi 3.0. 
 
Auditointi tulee suorittaa ensimmäistä kertaa käyttöoikeutta haettaessa sekä sen jälkeen vuosittain AOECS:n Standardin vaatimusten mukaisesti. Lisätietoa AOECS:n Standardista 3.0, sen vaatimusten mukaisesta auditoinnista sekä auditointitahoista saat Keliakialiitosta: tarja.heimolehto@keliakialiitto.fi

6. Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeusmaksu

Merkistä peritään käyttöoikeusmaksu, joka perustuu toiminnanharjoittajan gluteenittomien tuotteiden liikevaihtoon. Jos toiminnanharjoittaja käyttää Gluteenittoman tuotteen merkkiä vain osassa gluteenittomia tuotteitaan, perustuu käyttöoikeusmaksu kyseisten tuotteiden liikevaihtoon. Jos kyseessä on uusi tuote, käyttöoikeusmaksu ensimmäiseltä vuodelta perustuu ko. tuotteen arvioituun liikevaihtoon, joka tarkistetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Käyttöoikeusmaksu laskutetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä tai sen jälkeen kahden kuukauden kuluttua käyttöoikeuden myöntämispäivästä. Merkin haltijan tulee toimittaa Keliakialiitolle oikeat tiedot liikevaidostaan kutakin sopimusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Katso lisätietoa käyttöoikeusmaksusta.

7. Käyttöoikeuden voimassaolo

Merkin käyttöoikeus on lisenssisopimuksen mukaisesti voimassa kaksi kalenterivuotta kerrallaan, minkä jälkeen se kriteerien täyttyessä uusitaan automaattisesti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Gluteenianalyysi uusitaan, jos tuotteessa on tapahtunut muutoksia tai vähintään vuoden välein, vaikka muutoksia tai asiakasvalituksia ei ole tapahtunut. Oluttuotteiden osalta gluteenianalyysit tulee toimittaa vähintään puolen vuoden välein. Erityisen perustelluista syistä gluteenianalyysit voidaan tehdä merkin käyttöoikeutta uusittaessa tuoteryhmäkohtaisesti yhdestä tuotteesta, jos ko. tuoteryhmän tuotteiden valmistusraaka-aineet ja tuotantotapa ovat samanlaisia ja ainoastaan maku- tai täyteaineet vaihtelevat. Toiminnanharjoittaja toimittaa Keliakialiittoon vuosittain myös uuden omavalvontasuunnitelman, mikäli sitä on muutettu. Myös tuotantotilojen auditointi AOECS:n standardin vaatimusten mukaisesti tulee suorittaa vuosittain.

8. Käyttöoikeuden irtisanominen

Merkin myöntäjä voi irtisanoa käyttöoikeuden välittömästi, jos rekisteröidyt tuotteet eivät ole AOECS:n standardin mukaisia tai käyttöoikeuden haltijan käyttöoikeusmaksu on 90 päivää myöhässä.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli käyttöoikeuden haltija irtisanoo sopimuksen, käyttöoikeusmaksua ei palauteta.

9. Tuotevastuu

Vastuu tuotteesta on toiminnanharjoittajalla. Jos virheellinen gluteenia sisältävä tuote pääsee markkinoille, sitoutuu valmistaja välittömästi vetämään tuotteen markkinoilta ja tiedottamaan virheellisestä tuotteesta julkisesti kuluttajille. Tuotevalitustapauksissa noudatetaan normaalia valitusmenettelyä elintarvikeviranomaisten kautta. Keliakialiitto ry:llä ei ole juridista vastuuta tuotteista, jolle merkki on myönnetty.

10. Merkin käyttö markkinoinnissa

Gluteenittoman tuotteen merkkiä saa käyttää vain niiden tuotteiden tiedotuksessa, mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty. Jos samassa ilmoituksessa, esitteessä tms. on muitakin tuotteita, Gluteenittoman tuotteen merkkiä saa käyttää vain niin, että se selvästi liittyy käyttöoikeuden saaneeseen tuotteeseen. Merkkiä ei saa käyttää yritystä mainostettaessa. Merkin hyödyntämisen on perustuttava markkinoinnissa tosiasioihin. Markkinointi ei saa olla merkin tai Keliakialiiton arvolle sopimatonta.

11. Muuta

Keliakialiitolla on oikeus muuttaa näitä myöntämis- ja käyttöperusteita. Niiden muuttamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin kaikille käyttöoikeuden haltijoille.