Mikä on Keliakialiitto?

Tutustu Keliakialiiton monipuoliseen toimintaan! Edistämme keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Gluteenittoman elämän asialla

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Keliakialiitto vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti siihen, että keliakiaa sairastavilla on hyvät edellytykset hoitaa sairauttaan ja muista syistä gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevilla ruokavalion noudattaminen onnistuu.

Rakennamme parempaa tulevaisuutta

Keliakialiiton tavoitteena on, että keliakiaa sairastava tai muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota tarvitseva ihminen voi elää sujuvaa gluteenitonta elämää joka päivä ja hän voi luottaa ruoan gluteenittomuuteen.

Tavoitteenamme on myös, että keliaakikko saa aina tarvitessaan vertaistukea sairauden kanssa elämiseen. Tuemme yhteisöllisyyttä ja arjessa jaksamista.

Panostamme erilaisin keinoin terveydenhuollon ammattilaisten keliakiatietämyksen lisäämiseen.

Viisi faktaa Keliakialiitosta

 1. Suomen Keliakiayhdistys perustettiin vuonna 1976. Yhdistys muuttui Suomen Keliakialiitoksi 1991 ja rekisteröitiin 1993. Sääntömuutoksen jälkeen liitto muutti nimensä Keliakialiitto ry:ksi vuonna 2006.
 2. Keliakialiitto on 30 paikallisen keliakiayhdistyksen katto-organisaatio. Keliakiaa sairastavat ja muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota käyttävät kuuluvat jäseninä paikallisiin keliakiayhdistyksiin, joissa on yli 20 000 jäsentä. Keliakialiiton toimipaikka on Tampereella.
 3. Keliakialiittoon kuuluu myös terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisia sekä gluteenittomien tuotteiden ja palvelujen parissa työskenteleviä henkilöitä.
 4. Keliakialiiton toiminnan merkittävin rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
 5. Keliakialiiton puheenjohtajana toimii Sari Tanus Tampereelta ja varapuheenjohtajana Kati Kiljunen Porista. Keliakialiiton toiminnanjohtajana on Niina Puronurmi.

Keliakialiiton tehtävänä on

 • Ohjata ja neuvoa keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavia sekä muita gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevia tarjoamalla tietoa, tukea ja palveluja.
 • Vaikuttaa osaltaan siihen, että terveydenhuollossa keliakia sairastaville turvataan asiantunteva diagnostiikka, hoidonohjaus ja seuranta.
 • Edistää gluteenittoman ruokavaliohoidon onnistumisen edellytyksiä, eli tukea gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta, saatavuutta, valikoimaa ja laatua.
 • Kehittää keliakiaa sairastavien sosiaaliturvaa.
 • Tukea jäsenyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä.
 • Lisätä keliakian ja gluteenittoman ruokavalion tunnettuutta yhteiskunnassamme.

Yhdessä olemme enemmän!

Vuosikertomus

Keliakialiiton vuosikertomukseen tiivistetysti liiton vuosi 2022. Siihen tutustumalla saat kokonaiskuvan toiminnastamme.

Keliakialiiton vuosikertomus 2022, pdf

Yhteistyöllä vahvaa osaamista

Keliakialiitto on gluteenittoman elämän asiantuntija keliakiatiedon ja -asiantuntemuksen sekä monipuolisen yhteistyön risteysasema.

Toimintamme perustuu yhteistyöhön keliakiatutkijoiden, terveydenhuollon, oppilaitosten, gluteenittomien tuotteiden valmistajien ja maahantuojien, ravitsemisalan, kaupan, viranomaisten ja sosiaali- ja terveysalan sekä muiden järjestöjen kanssa.

Yhteistyö vahvistaa eri alojen ammattilaisten osaamista keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliosta sekä tuottaa uusia gluteenittomia tuotteita ja palveluita keliakiaa sairastaville sekä muille gluteenitonta ruokavaliota tarvitseville.

Keliakialiitolla on omia verkostoja, joiden avulla edistetään liiton kohderyhmälle tärkeitä asioita. Liitto kuuluu myös jäsenenä useaan keskeiseen yhteiskunnalliseen vaikuttajaorganisaatioon. Lue lisää verkostotyöstämme.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.