Eduskuntavaalitavoitteet 2023

Keliakialiiton vaikuttamistoiminnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada keliakiakorvaus kaikille keliakiaa sairastaville. Keliakia on sairaus, joka vaatii hoitoa jokaisena päivänä ja sen hoito on kallista sekä rajoittavaa.

Keliakiakorvaus kirjattiin hallitusohjelmaan

Keliakialiiton vaalitavoitteina vuoden 2023 eduskuntavaaleissa oli saada keliakian hoitamisen kannalta välttämätön keliakiakorvaus kirjattua hallitusohjelmaan sekä turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus. Tavoitteita edistettiin muun muassa tapaamalla puolueiden edustajia ja kampanjoimalla sosiaalisessa mediassa sekä kannustettiin keliakiayhdistyksiä tekemään vaikuttamistyötä omilla alueillaan

Keliakiakorvaus kirjattiin pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan 2023–2027.

Lisätietoa uutisessa "Keliakialiitto iloitsee keliakiakorvauksesta hallitusohjelmassa" (19.6.2023).

Lue lisää alta tai lataa esite: Keliakialiiton eduskuntavaalitavoitteet 2023, pdf

Keliakiakorvaus vähentäisi sekä keliakiaa sairastavien että yhteiskunnan kuluja. Korvaus tukisi sairauden hoitoa ja ehkäisisi kalliita lisäsairauksia.

Keliakiakorvaus on välttämätön sairauden hoitamiseksi

Keliakia on Suomessa ainoita autoimmuunisairauksia, johon aikuiset sairastavat eivät tällä hetkellä saa yhteiskunnalta minkäänlaista tukea. Keliakia tulee rinnastaa muihin autoimmuunisairauksiin ja niiden hoitoon myönnettyihin yhteiskunnan tukimuotoihin.

Keliakian ainoa hoito on lääkärin määräämä gluteeniton erityisruokavalio. Keliakian hoito on sairastuneelle kallista ja rajoittavaa. Oikein toteutettuna se on kuitenkin kustannustehokasta.

Keliakialiiton puolueettomalla taholla teettämän hintaselvityksen mukaan sairauden hoito aiheuttaa keliakiaa sairastavalle jatkuvia ylimääräisiä kustannuksia yli 700 euroa vuodessa. Monelle taloudelle tämä on huomattavan suuri kustannus.

Keliakiakorvaus mahdollistaa sairauden oikean hoidon ja sen ansiosta:

  • estetään kalliiden lisäsairauksien, kuten suolistosyövän, osteoporoosin, lonkkamurtumien ja masennuksen syntymistä,
  • ylläpidetään keliakiaa sairastavien työ- ja toimintakykyä,
  • lisätään yhdenvertaisuutta autoimmuunisairauksien kesken.

Lue lisää hoitamattoman keliakian kustannuksista (uutinen 6/2022)


Keliakiakorvaus pitää sitoa Kelan korvausjärjestelmään

Keliakialiitto esittää, että keliakiakorvaus tulee myöntää kaikille keliakiadiagnoosin saaneille. Tällä hetkellä ainoastaan alle 16-vuotiaat keliakiaa sairastavat saavat Suomessa vammaistukea 108,89 euroa kuukaudessa (2024).

Euroopassa useat maat myöntävät rahallista tukea keliakian hoitoon. Esimerkiksi Norja myöntää kuukaudessa tukea 105 euroa, Kreikka 100 euroa ja Belgia 38 euroa.

Keliakiakorvauksen määräksi Keliakialiitto esittää 38 euroa kuukaudessa. Keliakiakorvauksen määrän perusteena tulee käyttää Kelan laskentatapaa, jolla kliinisten ravintovalmisteiden korvauksen määrä on laskettu. Tällöin korvaus on 65 prosenttia hoidon aiheuttamista kokonaiskustannuksista, jotka ovat keliakiaa sairastavilla 58 euroa kuukaudessa.

Valtion budjettiin on varattava tarkoitusta varten 20 miljoonaa euroa.


Ministeriöllä ja Keliakialiitolla on eri näkemys korvauksesta

Sosiaali ja terveysministeriö (STM) sai eduskunnalta joulukuussa 2019 tehtäväksi selvittää keliakian hoitoon liittyvän ruokavaliokorvauksen tarpeellisuutta. Keliakialiitto antoi tuolloin oman näkemyksensä lausuntoon. Samoin Keliakialiiton asiantuntijalääkäri Pilvi Laurikka antoi oman lausuntonsa keliakian ja allergioiden eroista.

LT, keliakiatutkija Pilvi Laurikan lausunto keliakian ja allergian eroista, pdf

STM:n selvitys valmistui lokakuussa 2020. Ministeriö ei tuolloin pitänyt korvausta tarpeellisena.
STM:n selvitys ruokavaliokorvauksen tarpeellisuudesta, pdf

STM:n selvitys ruokavaliokorvauksen tarpeellisuudesta sisälsi useita asiavirheitä, joten Keliakialiitto toimitti ministeriölle vastineen.
Keliakialiiton vastine ministeriölle, pdf
Uutinen Keliakialiiton vastineesta 28.10.2020

Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen toimeenpanemisesta

Keliakiaverkoston puheenjohtaja Jaana Strandman jätti 27.10.2023 kirjallisen kysymyksen keliakiakorvauksen toimeenpanosta Timo Suhosen ja Sari Tanuksen kanssa.

Keliakialiiton tiedote kirjallisesta kysymyksestä (27.10.2023)

Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen käyttöönottamisesta (KK 171/2023 vp) eduskunnan verkkosivuilla


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on turvattava

Toisena isona vaalitavoitteenamme oli, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus pitää turvata. Tavoite on yhä ajankohtainen.

  • Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat kansalaisille palveluita, joihin julkisen sektorin resurssit eivät riitä. Ilman sote-järjestöjen toimintoja sote-palvelut kuormittuisivat entisestään.
  • Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, 500 000 vapaaehtoista toimijaa ja 50 000 ammattilaista.
  • Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu vastaavan jopa 21 000 henkilötyövuotta.

Järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava. Seuraavan hallituksen on pidettävä kiinni parlamentaarisesta sovusta, jossa päätettiin rahoituksen tasosta vuoteen 2026 asti.

Myös järjestöjen mahdollisuuksia varainhankintaan on parannettava.

Lataa esite: Keliakialiiton eduskuntavaalitavoitteet 2023 (pdf)


Puolueet epävarmoja keliakiakorvauksesta

Keliakialiitto kysyi ennen eduskuntavaaleja 2023 kahdeksalta suurimmalta puolueelta keliakiakorvauksesta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen jatkuvuudesta. Vain kaksi puolsi suoraan keliakiakorvauksen lisäämistä hallitusohjelmaan. Puolueet saivat kertoa avovastauksissa perusteluja vastauksilleen.

1. Onko keliakiakorvaus mainittu puolueenne vaaliohjelmassa 2023 eduskuntavaaleissa?

Kansallinen Kokoomus
Ei.
Kokoomuksen vaaliohjelma on vasta valmistelussa, eikä ohjelman yksityiskohtia ole vielä tiedossa.

Perussuomalaiset
Ei.
Emme ole julkaisemassa erillistä sote-ohjelmaa vaaliohjelmana, koska sote-ohjelma julkaistiin viime joulukuussa ennen aluevaaleja. Keliakiakorvauksen palauttamista on esitetty viimeksi vuoden 2021 joulukuussa eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa.

Suomen Keskusta
Ei.
Keskustan eduskuntavaaliohjelma on vasta valmisteilla. Vaaliohjelmissamme ei yleensä käsitellä yksittäisiä sairauksia ja niihin liittyviä korvauksia, vaikka kyse onkin tärkeistä asioista. Terveysasiat ovat kyllä yleisemmällä tasolla ohjelmassa vahvasti esillä niin terveyden edistämisen kuin muutoinkin terveydenhoidon osalta.

Suomen Kristillisdemokraatit
Kyllä.
Keliakiakorvaus on mukana vuoden 2023 vaihtoehtobudjetissamme, kuten aikaisempinakin vuosina.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ei.
Vaaliohjelmamme ei vielä ole hyväksytty.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kyllä.
Vaaliohjelman valmistelu on kesken, eikä lopullista ohjelmatekstiä vielä ole, mutta SDP:n linja on, että korvauksen poistamisen aiheuttamat taloudelliset ongelmat esim. perheissä ja toimeentulotuen asiakkailla tulee ratkaista.

Vasemmistoliitto
Kyllä.
Vastaus ei ole kyllä eikä ei: puolueemme vaaliohjelma hyväksytään puoluevaltuustossa 21.1.2023.

Vihreä liitto
Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka ainoa hoitokeino on gluteeniton ruokavalio. Erikoisruokavalioiden toteuttaminen on onneksi muuttunut helpommaksi, kuin joitakin vuosia sitten. Kotimaisten kauratuotteiden kehittämistyötä tulisi jatkaa. Tulisi entistä paremmin varmistaa, että kauratuotteet täyttävät gluteenittomuuden kriteerit. Lisäksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että gluteeniton ruokavalio otetaan huomioon täydentävässä toimeentulotuessa koko maassa. Ihan jokaisen keliaakikon on pystyttävä noudattamaan gluteenitonta ruokavaliota. Vihreiden lopullinen vaaliohjelma valmistuu helmikuussa 2023.


2. Kannattaako puolueenne keliakiaa sairastaville maksettavaa keliakiakorvausta?

Kansallinen Kokoomus
Ehkä.
Kokoomus on esittänyt keliakiakorvauksen palauttamista vaihtoehtobudjetissaan vuonna 2019. Vuonna 2020 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön tekemä selvitys keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen tarpeellisuudesta. Selvityksessä arvioitiin, että syyt ruokavaliokorvauksen lakkauttamiseen liittyen eivät olleet muuttuneet vuodesta 2016. Tämän selvityksen perusteella ruokavaliokorvauksen palauttamista osana vammaisetuuksia ei selvityksessä nähty perusteltuna.
Keliakialiiton asiantuntijoiden mielestä ministeriön selvityksessä oli kuitenkin useita virheitä, eikä selvityksessä huomioitu esimerkiksi keliakian ohutsuoleen aiheuttamaa vauriota. Kokoomus pitääkin tärkeänä, että keliakiakorvauksen tarpeellisuutta selvitettäisiin vielä erityisesti hoitamattoman keliakian yksilöille aiheuttamien haittojen, sekä sairauden hoitamattomuudesta seuraavien yhteiskunnallisten kustannusten näkökulmasta.

Perussuomalaiset
Kyllä.

Suomen Keskusta
Ei.
Keliakialiitto tekee arvokasta työtä tuomalla esille keliakiaa sairastavien kokemuksia, tarpeita ja toiveita. Tällainen keskustelu ja vaikuttaminen kuuluvat suomalaiseen demokratiaan. Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti vuonna 2020 keliakiaan liittyvää ruokavaliokorvausta. Ministeriö ei nähnyt erillisen etuuden myöntämistä perusteltuna keliakiaa sairastaville. Keskusta pitää tärkeänä, että tarvittaessa pienituloisten keliaakikkojen tilanne voidaan huomioida täydentävässä toimeentulotuessa. Aitoon demokratiaan kuuluu myös se, ettei anneta ennen vaaleja katteettomia lupauksia. Keskusta ei luvannut vuoden 2019 vaalien alla keliakiakorvauksen palauttamista yksittäisenä sosiaali- ja terveyssektorin määrärahana, emmekä voi sitä nytkään luvata. Tällaiset asiat on ratkaistu perinteisesti puolueiden välisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa tai hallitusohjelmaan perustuvissa kehys- ja budjettiratkaisuissa.

Suomen Kristillisdemokraatit
Kyllä.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ehkä.
Puolueemme ei ole ottanut kantaa keliakiakorvaukseen.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehkä.
Hallitusohjelmaan kirjatun, ministeriön tekemän selvityksen mukaan korvauksen lakkauttamisen perusteet ovat ennallaan.

Vasemmistoliitto
Ehkä.
Olemme sitoutuneet tavoitteissamme laajemmin siihen, että lääkekorvauksia on korotettava pitkäaikaissairaiden ja paljon lääkkeitä tarvitsevien kustannuksien vähentämiseksi. Lääkkeiden alkuomavastuu on poistettava. Lääkkeiden maksukattoa on merkittävästi alennettava.

Vihreä liitto
Ehkä.
Keliakiassa on kyse vakavasta terveydellisestä asiasta, jonka asianmukainen hoito ei saa jäädä kiinni kenenkään varattomuudesta. Mitä pienituloisempi ihminen on, sitä isompi merkitys on oikeaa ruokavaliota tukevalla korvauksella, ja siksi minimissään sen tarve pitäisi huomioida toimeentulotuessa.
Väestömme ikääntyy, ja kykymme huolehtia jokaisen terveydestä punnitaan tulevina vuosikymmeninä. Haluamme vihreissä mm. yhdistää ja alentaa sote-maksujen maksukattoja. Meidän on varmistettava, että käytämme rajalliset resurssimme tehokkaasti, jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu kärsimään.

3. "Sote-järjestöjen rahoitus on turvattava" on Keliakialiiton vaalitavoitteena. Kannattaako puolueenne parlamentaarisesta sovusta kiinnipitämistä, jolla päätettiin järjestöjen valtionavustusten tason turvaamisesta vuoteen 2026 asti?

Kaikki puolueet vastasivat kyllä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.