Keliakia lapsella ja nuorella

Myös lapsilla voidaan todeta keliakia, sillä keliakiaan voi sairastua minkä ikäisenä tahansa. Keliakian puhkeamiseen tarvitaan perinnöllinen alttius ja gluteenia eli vehnää, ohraa tai ruista sisältävä ruokavalio.

Lapsen keliakian oireet

Lapsen keliakia voi oireilla monilla eri tavoilla kuten aikuisenkin keliakia. Lapsilla tyypillisimpiä oireita ovat erilaiset vatsavaivat ja kasvun hidastuminen. Myös murrosiän viivästyminen voi olla oire keliakiasta. Ihokeliakia on lapsilla harvinainen.

Lapsi saattaa oireilla keliakian vuoksi psyykkisillä oireilla, kuten levottomuudella ja ärtyneisyydellä. Toisinaan keliakian oireita voidaan todeta myös lapsen suussa limakalvoilla esiintyvinä aftoina tai hampaiden kiillevaurioina.

Lapsen keliakian diagnosointi

Jos lapsella epäillään keliakiaa, tutkitaan ensin verikokeella keliakian vasta-aineet. Jos transglutaminaasivasta-ainepitoisuus on yli kymmenen kertaa viitealueen ylärajaa suurempi ja myös endomysiumvasta-aineet ovat positiiviset voidaan, keliakia todeta pelkästään verikokeiden perusteella.

Jos nämä kriteerit eivät täyty, voidaan lapselle tehdä lääkärin harkinnan mukaan tähystystutkimus, jossa ohutsuolesta otetaan koepala. Toisin kuin aikuisilla, lapsen tähystystutkimus tehdään lapsen ollessa kevyesti nukutettu, jotta tutkimus saadaan varmasti tehtyä eikä lapselle jää siitä ikäviä muistoja.

Lapsen keliakian hoito

Keliakian ainoa hoito on ehdottoman tarkka elinikäinen gluteeniton ruokavalio.

Lapsen keliakia vaikuttaa koko perheen arkeen. Lapselle sekä muille perheenjäsenille täytyy opettaa, mitä gluteenittomuus tarkoittaa ja kuinka tarkasti asia tulee huomioida. Myös lapsen lähipiiriin kuuluville henkilöille on hyvä kertoa asiasta, jolloin keliakian hoito sujuu myös kodin ulkopuolella.

Sairastumisesta huolimatta lapsi voi edelleen harrastaa ja kyläillä kavereiden luona. Lapsi tarvitsee aikuisen apua opetellessaan uutta asiaa. Myös sopeutuminen sairauteen on yksilöllistä. Kyseessä on elinikäinen sairaus, joten asiaa kannattaa käsitellä mahdollisimman positiivisesti, jolloin lapsen on helpompi sopeutua keliakiaan ja gluteenittomaan arkeen.

Lue lisää gluteenittomasta ruokavaliosta.

Keliakiaa ei voida ehkäistä

Keliakiaan voi sairastua minkä ikäisenä tahansa. Keliakiaa ei nykytiedon mukaan voi ennaltaehkäistä.

Perheissä, joissa joku sairastaa keliakiaa, perheen lasten ruokavaliosuositukset eivät poikkea yleisistä suosituksista. Imetystä ja lisäruokinnan aloitusta suositellaan kuten muillekin. Täysimetystä suositellaan 4–6 kuukauden ikään asti. Imetyksen ohella voidaan aloittaa kiinteiden ruokien antaminen pieninä maisteluannoksina neuvolan ohjeistuksen mukaisesti.

Kuinka kertoa keliakiasta lapselle?

Keliakiasta kannattaa kertoa lapselle hänen ikätasonsa mukaisesti. Pienemmille lapsille Keliakialiitto on tehnyt videon, jossa professori S. Nukka kertoo hauskalla tavalla keliakiasta.

Miten sopeutua keliakiaan – apua lapselle ja koko perheelle

Keliakiaan sopeutumisessa lasta auttaa perheen ja muiden läheisten tuki sekä lapsen näkökulmasta kerrottu tieto keliakiasta. Myös vanhemmat voivat olla hämmentyneitä uuden ruokavalion kanssa ja kaipaavat vinkkejä sekä vertaistukea.

Moni perhe hyötyy Keliakialiiton järjestämästä gluteenittomuutta tukevasta kurssista. Kurssilla saa paitsi tietoa ja neuvoja gluteenittomaan arkeen, tapaa muita keliaakikkolapsia perheineen.

Koko perheen kurssit kestävät yleensä pari päivää ja ne pidetään kasvotusten. Vanhemmille on tarjolla myös yhden päivän verkkokursseja.

Lisäksi paikalliset keliakiayhdistykset eri puolilla maata järjestävät erilaisia perhetapahtumia. Näistä kukin paikallisyhdistys tiedottaa erikseen esimerkiksi omassa uutiskirjeessään.

Lisätietoa lapsia sekä nuoria koskevista tapahtumista saa sähköpostitse, kun Keliakialiiton jäseneksi liittyvä huoltaja ilmoittaa myös alle 18-vuotiaan lapsen perheenjäseneksi. Ilmoita lapsi perheenjäseneksi.

Kaipaako lapsesi keliaakikkokavereita? Tai sinä vanhempana vertaistukea?

Tervetuloa Keliakialiiton perheleirille! Erilaisten lasten- ja nuorten kurssien ja tapahtumien lisäksi liitto järjestää lapsille ja nuorille vuosittain valtakunnallisen perheleirin. Leiriohjelmaan kuuluu mukavaa yhdessäoloa, gluteenittomista herkuista nautiskelua, ohjattua ja vapaata tekemistä.

Perheleiriltä voi löytää uusia ystäviä sekä saada ja antaa vertaistukea. Ohjelmassa on yksi ohjattu aikuisten oma luento- ja keskusteluhetki, muutoin lapset ja vanhemmat puuhastelevat leirillä yhdessä ja ohjelma on suunnattu koko perheelle.

Lue lisää tulevasta leiristä.

Taloudellinen tuki alle 16-vuotiaille

Keliakiaa sairastavalle lapselle voi hakea Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Tukea voi hakea Kelan verkkosivujen kautta täyttämällä hakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama C-lausunto. Lausunnosta on hyvä säilyttää kopio itsellä myöhempää tarvetta varten.

Edellytyksenä tuen myöntämiselle on lääkärin toteama keliakia verikokeen tai ohutsuolikoepalan perusteella.

Keliakian perusteella myönnetään perusvammaistukea. Alle 16-vuotiaan perusvammaistuen määrä on 108,89 euroa kuukaudessa vuonna 2024. Jos lapsella on muita sairauksia, jotka lisäävät huolenpidon ja hoivan tarvetta, arvioidaan tilanne kokonaistilanteen perusteella. Lääkärin tulee mainita kaikki lapsen sairaudet kirjoittamassaan C-lausunnossa.

Jos lapsella tuen myöntämisen jälkeen todetaan jokin muu sairaus esim. tyypin 1 diabetes voi tukeen hakea korotusta.

Tukea maksetaan siihen saakka, kun lapsi täyttää 16 vuotta.

Keliakian vaikutus ammatinvalintaan ja varusmiespalvelukseen

Ammatinvalinta

Ammatinvalinnassa on kiinnitettävä huomiota, ettei sairauden hoito vaarannu. Gluteenittoman ruokailun toteuttaminen on oltava työpaikalla mahdollista.

Puolustusvoimissa on ammatteja, joihin keliakia on esteenä; katso alapuolelta kohta Varusmiespalvelus.

Harkintaa on syytä käyttää myös kotitalousopettajan sekä keittiö- ja konditoria-alan ammatteihin hakeutumisessa. Niissä yleensä edellytetään valmistettavien ruokien maistamista, ja niissä esiintyy runsaasti gluteenipitoisen jauhon pölyä.

Varusmiespalvelus

Hyvässä hoitotasapainossa olevaa keliakiaa sairastava voi suorittaa varusmiespalveluksen palveluskelpoisuusluokassa A, jos hän on ruokavaliohoidolla oireeton.

Keliakian toteamisvaiheessa palveluskelpoisuusluokitus on C. Palveluskelpoisuusluokitus tarkistetaan 1–2 vuoden kuluttua diagnoosin saamisen jälkeen.

Rajoituksia varusmiespalveluksessa

Keliakia on pysyvästi esteenä joihinkin varusmiespalveluksen koulutushaaroihin ja tehtäviin. Tällaisia ovat muun muassa:

  • Merivoimissa merenkulkutehtävät, kone-, tele-, viesti- ja keskushenkilöstö, sukeltajat, muu henkilöstö
  • Maavoimissa jalkaväestössä laskuvarjojääkärit ja erikoisjääkärit, kenttätykistössä tiedustelutulenjohtajat, tiedustelutulen johtoaliupseerit ja tiedustelutulen johtomiehet
  • Rajavartiolaitoksessa kaikki koulutushaarat ja tehtävät.

Kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus, ja sen perusteella päätetään palveluksesta.

Lisää tietoa voit lukea Puolustusvoimien Terveystarkastusohjeesta (PDF).

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.