Taloudellista tukea keliakian hoitoon

Keliakian ainoa hoito eli gluteeniton ruokavalio aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia gluteenittomien viljavalmisteiden tavanomaista korkeamman hinnan vuoksi. Tällä sivulla kerrotaan keliakian hoitoon liittyvistä tuista.

Keliakiaa sairastavan sosiaaliturva

Tällä hetkellä on saatavilla gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamiin kustannuksiin kohdennettua tukea vain alle 16-vuotiaille keliakiaa sairastaville henkilöille. Kyseessä on Kelasta haettava alle 16-vuotiaan vammaistuki.

Keliakian perusteella voidaan myöntää myös harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea sosiaalitoimistosta.

Keliakiaa sairastavan sosiaaliturva on muuttunut sinä aikana, kun Keliakialiitto on ajanut gluteenitonta ruokavaliota noudattavien asiaa. Vuoteen 2016 saakka keliaakikoille maksettiin ruokavaliokorvaus kuukausittain. Keliakian ruokavaliohoito on huomattavan kallis. Keliakialiitto tekee aktiivisesti töitä sen eteen, että keliakiakorvaus saataisiin kaikille keliakiaa sairastaville.

Hallitusohjelmaan on kirjattu korvauksen palauttaminen painottaen alaikäisiä ja alemman tulotason aikuisia. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää asiaa vuoden 2024 aikana.

Keliakialiitto iloitsee keliakiakorvauksesta hallitusohjelmassa

Uutisen tyyppi: Uutinen

Keliakialiitto kiittää keliakiakorvauksen kirjaamisesta hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman sivulla 23 todetaan, että ”palautetaan keliakiakorvaus painottaen alaikäisiä ja alemman tulotason…

Tarvitsetko apua ja neuvontaa? Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalilainsäädännön soveltamisessa, auttaa muutoksenhaussa sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu myös avustaminen muutoshakemuksen laatimisessa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen tai kohteluun. Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, joka voi olla myös yhteinen useamman kunnan kesken. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnasta.

Lisää tietoa järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta

Laajasti sosiaaliturvaan liittyvää tietoa löydät järjestöjen yhteisestä pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille tarkoitetusta Järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Keliakiaa sairastavalle lapselle voi hakea Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Tukea voi hakea Kelan verkkosivujen kautta täyttämällä hakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama C-lausunto. Lausunnosta on hyvä säilyttää kopio itsellä mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Edellytyksenä tuen myöntämiselle on lääkärin toteama eli diagnosoima keliakia. Diagnoosin tulee perustua verikokeeseen, ohutsuoli- tai ihokoepalaan.

Keliakian perusteella myönnetään perusvammaistukea. Alle 16-vuotiaan perusvammaistuen määrä on 108,89 euroa kuukaudessa vuonna 2024. Jos lapsella on muita sairauksia, jotka lisäävät huolenpidon ja hoivan tarvetta, arvioidaan tilanne kokonaistilanteen perusteella. Lääkärin tulee mainita kaikki lapsen sairaudet kirjoittamassaan C-lausunnossa.

Tuen takautuva hakuaika on kuusi kuukautta. Tuki myönnetään keliakian toteamisen jälkeen seuraavan kuun alusta. Tuki päättyy lapsen täyttäessä 16 vuotta.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Veroilmoituksessa voi ilmoittaa veronmaksukykyyn vaikuttavat suuret menot, näitä voivat olla muun muassa suuret sairastamisen kustannukset.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus. Vähennyksen saaminen edellyttää erityistä syytä kuten sairaus, elatusvelvollisuus tai työttömyys. Vähennystä voi hakea takautuvasti edellisen vuoden veroilmoituksessa. Vähennyksen saamiseen vaikuttavat koko vuoden toteutuneet tulot, myös puolison tuloilla on vaikutusta.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea myös pelkästään suurien sairauskulujen takia takautuvasti veroilmoituksessa. Edellytyksenä on, että verovelvollisen ja hänen perheenjäsenten sairauskulujen määrä on vähintään 700 euroa vuodessa ja samalla vähintään 10 prosenttia verovelvollisen pääoma- ja ansiotuloista.

Vuonna 2022 tehdyn hintaselvityksen mukaan gluteeniton ruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia keskimäärin 58 euroa kuukaudessa. Veroilmoitukseen merkitään kaikki vähennykseen oikeuttavat kulut. Säilytä tiedot ja tositteet esitetyistä kuluista verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Verottaja pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa, esimerkiksi lääkärintodistusta ja kuitteja esitetyistä kuluista. Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on etuus, johon vaikuttaa tulot ja varallisuus sekä vähennykseen oikeuttavat kulut. Sitä ei myönnetä pelkästään diagnoosin perusteella.

Keliakialiitto ei ota kantaa henkilöiden oikeuteen vähennyksen myöntämiseksi. Kyseessä on viranomaisen tekemä päätös, lisätietoja ja ohjeita voit kysyä suoraan verottajan palvelunumerosta 029 497 002.

Lue lisää verottajan verkkosivuilta.

Selvitys keliaakikon gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista lisäkustannuksista (PDF).

Täydentävä toimeentulotuki keliakian perusteella

Täydentävä toimeentulotuki on viimesijainen etuus niissä tilanteissa, jossa omat tulot eivät riitä arjen välttämättömiin menoihin. Tukea haetaan sosiaalitoimistosta. Tuki on harkinnanvarainen ja päätös tehdään hakijan kokonaistilanne huomioiden.

Keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset voidaan huomioida täydentävässä toimeentulotuessa erityismenoina. Täydentävässä toimeentulotuessa tulee huomioida, että keliakia on elinikäinen sairaus, joka vaatii jatkuvaa hoitoa. Hakijan erityisruokavalio on lääkkeisiin verrattava hoitomuoto.

Ennen täydentävän toimeentulotuen hakemista sosiaalitoimistosta on haettava perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voi hakea tukea myös keliakian hoidon aiheuttamiin kustannuksiin (täydentävä toimeentulotuki) ja pyytää Kelaa siirtämään hakemus jatkokäsittelyä varten sosiaalitoimistoon.

Keliakian hoitoon tarvittavat erityisruokavalion aiheuttamat kustannukset eivät kuulu perustoimeentulotuen piirissä oleviin ravintomenoihin. Perusosa on kaikille samansuuruinen, eikä sen saaminen edellytä tai huomioi sairautta. Keliakian aiheuttamat kustannukset tulee huomioida täydentävän toimeentulotuen erityismenoina toimeentulotuesta annetun lain 7 c §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Täydentävän toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä voi kysyä oman hyvinvointialueen sosiaalitoimistosta.

Ruoka-apu

Ruoka-avun jakelupaikoissa on vaihtelevasti saatavissa myös gluteenittomia tuotteita. Gluteenittomat tuotteet eivät välttämättä ole esillä, joten niitä kannattaa kysyä jakelupisteen työntekijöiltä. Ruoka-apujakelussa on kuitenkin usein saatavissa peruselintarvikkeita, jotka soveltuvat myös gluteenittomaan ruokavalioon. Lisätietoja asuinkuntasi ruoka-apu pisteistä voit lukea ruoka-apu.fi sivulta.

Keliakialiiton verkkosivuille olemme koonneet runsaasti tietoa, miten valmistaa gluteenitonta ruokaa edullisesti ja miten säästää rahaa suunnittelemalla arjen ruokailut huolellisesti. Edullisuuden lisäksi vinkkien kirjoittamisessa on huomioitu ruoan terveellisyys. 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.