Hae Gluteenittoman tuotteen merkkiä

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeutta haetaan Keliakialiitosta. Sivulta löydät ohjeistuksen Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeuden hakemiseen.

Näin haet Gluteenittoman tuotteen merkkiä

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti Keliakialiitolta.

Käyttöoikeus on aina tuotekohtainen. Se voidaan myöntää Suomessa toimivien tuottajien, valmistajien, valmistuttajien, pakkaajien ja maahantuojien gluteenittomille tuotteille, jotka täyttävät myöntämisperusteet. Merkin käyttöoikeus myönnetään brändin omistajalle. Tiedot myönnetyistä käyttöoikeuksista ovat julkisia.

Gluteenittoman tuotteen merkkiä haetaan hakulomakkeella (PDF).

Käyttöoikeushakemukset käsitellään Keliakialiitossa kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun kaikki vaadittavat dokumentit on toimitettu Keliakialiittoon. Loma-aikoina käsittelyaika saattaa olla pidempi. Käyttöoikeushakemukset käsitellään Keliakialiitossa luottamuksellisesti.

Hakulomakkeen liitteiksi tarvitset tuotekohtaisen omavalvontasuunnitelman, tuotekohtaisen gluteenianalyysitodistuksen, tuotteen pakkauksen tai pakkausluonnoksen sekä todistuksen merkkijärjestelmän vaatimusten mukaisesta tuotantotilojen auditoinnista.

Ennen Gluteenittoman tuotteen merkin hakemista kannattaa tutustua huolellisesti merkin myöntämis- ja käyttöperusteisiin, jotka löydät tältä verkkosivulta. Ja tarvittaessa tiedustella lisää Keliakialiitosta.

Yrityksellä on oikeus käyttää merkkiä tuotteiden pakkauksissa ja omassa viestinnässään graafisten ohjeiden mukaisesti.

Keliakialiitto tiedottaa käyttöoikeuden saaneista tuotteista säännöllisesti Keliakialiiton eri viestintäkanavissa ja tapahtumissa.

Täytä hakulomake (PDF) ja hae Gluteenittoman tuotteen merkkiä.

Gluteenittoman tuotteen merkin myöntämisperusteet

 1. Toimiva omavalvontasuunnitelma
 2. Analyysitodistus tuotteen gluteenittomuudesta
 3. Vaatimusten mukainen pakkaus
 4. Tuotantoyksikön auditointi

Gluteenittoman tuotteen merkin myöntämis- ja käyttöperusteet

Merkin käyttöoikeus on tuotekohtainen, ja se voidaan myöntää tuotteille, jotka täyttävät merkkijärjestelmän mukaiset gluteenittomuuden kriteerit.

Merkin käyttöoikeus myönnetään tuotteen brändin omistajalle sen maan keliakialiitossa, jossa brändin pääkonttori sijaitsee. Käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti. Suomen Keliakialiitto voi myöntää merkin käyttöoikeuden Suomessa toimivien tuottajien, valmistajien, valmistuttajien, pakkaajien ja maahantuojien tuotteille.

Gluteenittoman tuotteen merkkijärjestelmässä noudatetaan Euroopan keliakialiittojen yhteistyöyhdistyksen AOECS:n merkkijärjestelmälle yhteisesti hyväksymiä gluteenipitoisuuden enimmäisraja-arvoja. Gluteenittoman tuotteen merkillä varustetussa tuotteessa saa olla gluteenia enintään 20 milligrammaa kiloa kohden (20 mg/kg eli 20 ppm). Mikäli raja-arvoja muutetaan edellä mainitusta, merkin haltija sitoutuu noudattamaan uusia raja-arvoja säännöksissä vahvistetun siirtymäajan kuluessa.

Merkin käyttöoikeudesta tehdään lisenssisopimus, joka on voimassa kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Kun kriteerit täyttyvät, sopimus uusitaan automaattisesti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Keliakialiitolla on oikeus muuttaa Gluteenittoman tuotteen merkin myöntämis- ja käyttöperusteita. Niiden muuttamisesta ilmoitetaan hyvissä ajoin kaikille käyttöoikeuden haltijoille.

Tiedot myönnetyistä käyttöoikeuksista ovat julkisia.

Gluteenittoman tuotteen merkki voidaan myöntää seuraaville tuoteryhmille

Tuoteryhmä 1:

Gluteenittomaksi merkityt elintarvikkeet, jotka sisältävät gluteenia enintään 20 milligrammaa kiloa kohden (20 mg/kg eli 20 ppm). Tämä merkintä soveltuu tuotteille, jotka

 • on valmistettu gluteenittomista ainesosista,
 • voivat sisältää prosessoitua vehnätärkkelystä,
 • voivat sisältää gluteenitonta kauraa.

Tuoteryhmä 2:

Tavanomaiset elintarvikkeet, joissa ei ole käytetty gluteenipitoista viljaa. Näillä tuotteilla tulee olla pääsääntöisesti rinnakkaistuote, joka sisältää gluteenipitoisia ainesosia.

Tuoteryhmä 3:

Niin sanotut tavanomaiset elintarvikkeet, joiden raaka-aineissa on käytetty gluteenipitoisia viljoja, mutta lopputuotteen gluteenipitoisuus on enintään 20 milligrammaa kiloa kohden (esimerkiksi olut ja soijakastike).

Muut tuotteet:

Muille tuotteille merkin käyttöoikeus voidaan myöntää vain erityisen perustelluista syistä.

Omavalvontasuunnitelma, gluteenianalyysitodistus ja pakkausluonnos

Gluteenittoman tuotteen merkkiä haetaan hakulomakkeella (PDF). Hakulomakkeen liitteenä tulee toimittaa

A) Tuotekohtainen omavalvontasuunnitelma,

josta käyvät ilmi toimenpiteet gluteenittomuuden varmistamiseksi kaikissa tuotteen käsittelyvaiheissa (virtauskaavio) sekä gluteenikontaminaation ehkäisemistä varten tehdyt toimenpiteet. Jos useiden tuotteiden raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat samankaltaisia, omavalvontasuunnitelma voi tuotteilla olla yhteinen.

Suunnitelman tulee olla perusteellinen, ja siinä selvitetään tuotteen koostumus, tuotanto ja käsittely. Omavalvontasuunnitelman tulee perustua kriittisten pisteiden tunnistamiseen, ja sen tulee noudattaa Elintarvikelain ja Terveydensuojelulain määräyksiä.

Omavalvontasuunnitelma turvaa gluteenittoman tuotteen säilymisen gluteenittomana kuluttajalle saakka. Jos toiminnanharjoittaja on valmistuttaja, maahantuoja ja/tai pakkaaja, on toiminnanharjoittajan toimitettava tuotteen valmistajan tekemä omavalvontasuunnitelma sekä gluteenianalyysitodistus.

Jos tuotteen valmistajan omavalvontasuunnitelmaan tulee muutoksia merkin käyttöoikeuskauden aikana, tulee valmistajan lähettää tiedot muutosten sisällöstä merkin haltijalle viipymättä kirjallisesti.

Lue lisää omavalvontasuunnitelmasta.

B) Tuotekohtainen gluteenianalyysitodistus,

joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Analyyttinen sertifiointi tulee teetättää akkreditoidussa ja riippumattomassa tutkimuslaboratoriossa, joka on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta ISO 17025 -akkreditoinnin.

Käsittelemättömille ja lämpökäsitellyille elintarvikkeille analyysimenetelmänä tulee käyttää R5 sandwich ELISA -menetelmää. Kun merkin käyttöoikeutta haetaan ensimmäistä kertaa gluteenitonta kauraa sisältäville tuotteille, tulee gluteenianalyysitodistus toimittaa kolmesta eri valmistuserästä.

Fermentoidun tai osittain hydrolysoidun gluteenin määritykseen, esimerkiksi oluessa, siirapeissa tai hapanjuuritaikinassa, on käytettävä R5-competitive-ELISA-menetelmää.

Kun merkin käyttöoikeutta haetaan ensimmäistä kertaa tuoteryhmään kolme kuuluville oluille, tulee gluteenianalyysit toimittaa vähintään kolmesta eri valmistuserästä käyttäen analyysimenetelmänä R5 ELISA -menetelmän muunnosta eli competitive ELISA.

Uusi analyysitodistus tulee toimittaa Keliakialiittoon, jos tuotteen

 • raaka-aineissa tai niiden osissa tapahtuu muutoksia,
 • valmistustapa tai valmistusolosuhteet muuttuvat,
 • useampi kuluttaja on tehnyt asiakasvalituksen tai on muuten syytä epäillä gluteenittomaksi ilmoitetun tuotteen sisältävän gluteenia sekä
 • vähintään vuoden välein (oluttuotteissa puolen vuoden välein), vaikka edellä mainittuja muutoksia tai asiakasvalituksia ei ole tapahtunut.

Toiminnanharjoittaja sitoutuu ilmoittamaan muutoksista välittömästi kirjallisesti Keliakialiittoon.

C) Tuotteen pakkaus tai pakkausluonnos,

jossa näkyvät tuotemerkinnät sekä merkin ja rekisteröintinumeron sijoituspaikka. Merkin käyttö edellyttää, että tuote ja sen pakkausmerkinnät ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia. Lisäksi pakkausmerkinnöissä tulee olla ravintoarvomerkintä.

Tuotantotilojen auditointi

Käyttöoikeus edellyttää lisäksi AOECS:n vaatimusten mukaisen tuotantotilojen auditoinnin.

Tällä hetkellä merkkijärjestelmän vaatimusten mukaisessa auditoinnissa on kaksi vaihtoehtoa.

 1. BRCGS AVM12
 2. AOECS:n Standardin 3.0 mukainen itsenäinen tarkastus

Auditointi tulee suorittaa ensimmäistä kertaa käyttöoikeutta haettaessa sekä sen jälkeen vuosittain AOECS:n Standardin vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoa AOECS:n Standardista 3.0, sen vaatimusten mukaisesta auditoinnista sekä auditointitahoista saat Keliakialiitosta.

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeusmaksu

Merkistä peritään käyttöoikeusmaksu, joka perustuu toiminnanharjoittajan Gluteenittoman tuotteen merkin saaneiden tuotteiden liikevaihtoon. Jos toiminnanharjoittaja käyttää Gluteenittoman tuotteen merkkiä vain osassa gluteenittomia tuotteitaan, perustuu käyttöoikeusmaksu kyseisten tuotteiden liikevaihtoon.

Jos kyseessä on uusi tuote, käyttöoikeusmaksu ensimmäiseltä vuodelta perustuu kyseisen tuotteen arvioituun liikevaihtoon, joka tarkistetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Käyttöoikeusmaksu laskutetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä tai sen jälkeen kahden kuukauden kuluttua käyttöoikeuden myöntämispäivästä. Merkin haltijan tulee toimittaa Keliakialiitolle oikeat tiedot liikevaihdostaan kutakin sopimusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeusmaksu
Liikevaihto euroina Käyttöoikeusmaksu alarajan kohdalla Prosenttiosuus alarajan ylittävästä liikevaihdosta
alle 20 000 300
20 001–80 000 300 0,75
80 001–200 000 750 0,45
200 001–1 000 000 1 290 0,20
1 000 001–3 000 000 2 890 0,05
3 000 001– 3 890 0,03

Käyttöoikeuden voimassaolo

Merkin käyttöoikeus on lisenssisopimuksen mukaisesti voimassa kaksi kalenterivuotta kerrallaan, minkä jälkeen se kriteerien täyttyessä uusitaan automaattisesti seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Gluteenianalyysi uusitaan, jos tuotteessa on tapahtunut muutoksia tai vähintään vuoden välein, vaikka muutoksia tai asiakasvalituksia ei olisi tehty. Oluttuotteiden osalta gluteenianalyysit tulee toimittaa vähintään puolen vuoden välein.

Erityisen perustelluista syistä gluteenianalyysit voidaan tehdä merkin käyttöoikeutta uusittaessa tuoteryhmäkohtaisesti yhdestä tuotteesta, jos kyseisen tuoteryhmän tuotteiden valmistusraaka-aineet ja tuotantotapa ovat samanlaisia ja ainoastaan maku- tai täyteaineet vaihtelevat. Toiminnanharjoittaja toimittaa Keliakialiittoon vuosittain myös uuden omavalvontasuunnitelman, mikäli sitä on muutettu. Myös tuotantotilojen auditointi AOECS:n standardin vaatimusten mukaisesti tulee suorittaa vuosittain.

Käyttöoikeuden irtisanominen

Merkin myöntäjä voi irtisanoa käyttöoikeuden välittömästi, jos rekisteröidyt tuotteet eivät ole AOECS:n standardin mukaisia tai käyttöoikeuden haltijan käyttöoikeusmaksu on 90 päivää myöhässä.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli käyttöoikeuden haltija irtisanoo sopimuksen, käyttöoikeusmaksua ei palauteta.

Tuotevastuu

Vastuu tuotteesta on toiminnanharjoittajalla. Jos virheellinen gluteenia sisältävä tuote pääsee markkinoille, sitoutuu valmistaja välittömästi vetämään tuotteen markkinoilta ja tiedottamaan virheellisestä tuotteesta julkisesti kuluttajille.

Tuotevalitustapauksissa noudatetaan normaalia valitusmenettelyä elintarvikeviranomaisten kautta. Keliakialiitolla ei ole juridista vastuuta tuotteista, jolle merkki on myönnetty.

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttö markkinoinnissa

Gluteenittoman tuotteen merkkiä saa käyttää vain niiden tuotteiden tiedotuksessa, mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty. Jos samassa ilmoituksessa, esitteessä tai muussa vastaavassa julkaisussa on muitakin tuotteita, Gluteenittoman tuotteen merkkiä saa käyttää vain niin, että se selvästi liittyy käyttöoikeuden saaneeseen tuotteeseen.

Merkkiä ei saa käyttää yritystä mainostettaessa. Merkin hyödyntämisen on perustuttava markkinoinnissa tosiasioihin. Markkinointi ei saa olla merkin tai Keliakialiiton arvolle sopimatonta.

Merkin kuvaus ja ulkonäkö

Gluteenittoman tuotteen merkki on ympyrä, jonka sisällä on viljantähkä. Viljantähkän yli kulkee tyylitelty vinoviiva vasemmasta ylänurkasta oikeaan alanurkkaan.

Gluteenittoman tuotteen merkin (symbolin) paikat pakkauksessa:

 1. Perussymboli ilman tunnuksia pakkauksen etupuolella
 2. Pakkauksen taustapuolella valmistaja- tai valmistuttajatietojen läheisyydessä symboli, jonka alla maatunnus (Suomessa myönnetyillä tuotteilla FI), yrityskohtainen tunnus ja kumulatiivinen tuotenumero
 3. Symbolin yhteyteen laitetaan lisämerkintä OATS, jos tuote sisältää gluteenitonta kauraa.

Oluttuotteissa yrityksellä on mahdollisuus käyttää ainoastaan yhtä merkkiä, jonka alla on tuotekohtainen lupanumero.

Katso Gluteenittoman tuotteen merkin graafiset ohjeet.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.