Diagnoosiin tarvitaan tähystys

Keliakian Käypä hoito -suosituksen perusteella keliakian diagnoosi tehdään ohutsuolesta gastroskopian eli mahantähystyksen yhteydessä otetusta ohutsuolen koepalasta, josta todetaan tulehdus ja suolinukan vaurio. Ihokeliakian diagnoosi tehdään ihokoepalasta, joka otetaan terveeltä iholta.

Keliakia alkaa jo ennen koepalasta todettavaa gluteenin aiheuttamaa ohutsuolen suolinukkavauriota. Alustavasti keliakiaa ja ihokeliakiaa voidaan tutkia verestä mitattavien vasta-aineiden avulla. Suurentuneet endomysium- ja kudostransglutaminaasivasta-ainepitoisuudet ilman ohutsuolen nukkavauriota ovat merkki kehittyvästä keliakiasta, joka vaatii seurantaa.

Tulevaisuudessa diagnoosi saatetaan tehdä joissain tapauksissa pelkästään korkeiden vasta-ainepitoisuuksien perusteella. Tämä edellyttää kuitenkin muutosta keliakian diagnostisiin kriteereihin.

Pikatesti ohjaa keliakian jäljille

Apteekissa myytävällä keliakian pikatestillä voidaan tutkia keliakiaan liittyviä vasta-aineita sormenpääverinäytteestä. Testin herkkyys ja tarkkuus ovat seerumista tehtävien vasta-aineiden tasoa. Testin tulos on luettavissa testipuikosta muutaman minuutin kuluttua.
 

Ruokavaliota ei saa aloittaa ennen tutkimuksia

On tärkeää muistaa, ettei gluteenitonta ruokavaliota aloiteta ennen diagnostisten tutkimusten tekemistä. Gluteenittoman ruokavalion aloittaminen ennen keliakian poissulkua hankaloittaa diagnosointia.

Jos henkilöllä epäillään keliakiaa ja hän on aloittanut ruokavalion jo aiemmin, tulisi hänen siirtyä gluteenipitoiseen ruokavalioon mielellään vähintään useammaksi kuukaudeksi ennen ohutsuolibiopsiaa. Näissä tilanteissa kannattaa konsultoida erikoissairaanhoitoa. 
 

Keliakialiiton asiantuntijaneuvoston ohje gluteenialtistukseen tilanteissa, joissa gluteeniton ruokavalio on aloitettu ennen diagnoosin varmistumista.