Gluteenittoman arjen asialla

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Keliakialiitto vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti siihen, että keliakiaa sairastavilla ja muilla gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevilla on hyvät edellytykset hoitaa sairauttaan ja elää täysipainoista elämää.

Liity jäseneksemme!

Osallistu Gluteeniton elämä -lehden lukijakyselyyn!

Rakennamme parempaa tulevaisuutta

Keliakialiiton päämääränä on yhteiskunta, jossa keliakiaa sairastava tai muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota tarvitseva ihminen voi hyvin. Hän voi elää yhdenvertaista elämää suhteessa ympäröivään yhteisöön ja voi luottaa ruoan gluteenittomuuteen. 

Tavoitteemme on, että kaikki keliaakikkoja hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat keliakian ja osaavat hoitaa sitä. Haluamme myös varmistaa, että keliaakikko saa aina tarvitessaan vertaistukea sairauden kanssa elämiseen.

Yhteistyöllä vahvaa osaamista

Keliakialiitto on keliakiatiedon ja -asiantuntemuksen sekä monipuolisen yhteistyön risteysasema. Toimintamme perustuu laajaan ja läheiseen yhteistyöhön terveydenhuollon, keliakiatutkimuksen, elintarviketeollisuuden, kaupan, viranomaisten ja ravitsemisalan kanssa. Yhteistyö vahvistaa eri alojen ammattilaisten keliakiaosaamista sekä tuottaa uusia gluteenittomia tuotteita ja palveluita keliaakikoille sekä muille gluteenitonta ruokavaliota tarvitseville.

Viisi faktaa Keliakialiitosta:

 1. Keliakialiitto on 30 paikallisen keliakiayhdistyksen katto-organisaatio. Keliakiaa sairastavat kuuluvat jäseninä paikallisiin keliakiayhdistyksiin, joissa on 21 000 jäsentä.
 2. Keliakialiittoon kuuluu myös terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisia sekä gluteenittomien tuotteiden ja palvelujen parissa työskenteleviä henkilöitä.
 3. Liiton keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja aluetoimistot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä. 
 4. Keliakialiiton puheenjohtajana toimii Sari Tanus Tampereelta. Varapuheenjohtaja on Annikki Soudunsaari Helsingistä.
 5. Suomen Keliakiayhdistys perustettiin vuonna 1976, yhdistys muuttui Suomen Keliakialiitoksi 1991 ja rekisteröitiin 1993. Sääntömuutoksen myötä liitto muutti nimensä Keliakialiitto ry:ksi vuonna 2006.

 

Keliakialiiton tehtävä on:

 • Motivoida keliaakikkoja ja ihokeliaakikkoja sekä muita gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevia sairauden hyvään hoitoon tarjoamalla tietoa, tukea ja palveluja.
 • Varmistaa keliakiaan sairastuneille asiantunteva diagnostiikka, hoidonohjaus ja seuranta terveydenhuollossa.
 • Edistää gluteenittoman ruokavaliohoidon onnistumisen edellytyksiä, eli tukea gluteenittomien tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta, saatavuutta, valikoimaa ja laatua.
 • Kehittää keliakiaa sairastavien sosiaaliturvaa.
 • Tukea jäsenyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä.
 • Lisätä keliakian ja gluteeniherkkyyden tunnettuutta yhteiskunnassamme.

 

Yhdessä olemme enemmän!

Keliakialiiton verkostot:

Keliakialiitto toimii tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon, ravitsemissektorin, kauppaliikkeiden, gluteenittomien tuotteiden valmistajien ja maahantuojien, oppilaitosten, viranomaisten ja päättäjien sekä muiden kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Keliakialiiton toimintaa Veikkauksen tuotoilla. 

Keliakialiitto kuuluu jäsenenä Suomen sosiaali ja terveys ry:hyn (SOSTE), Terveyskasvatuksen keskukseen (Tekry), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistykseen (YTY), Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon (STKL) ja AOESC:iin (Association of European Coeliac Societies) sekä Opintotoiminnan keskusliitton.