Nyt » Uutiset

Vaalitavoitteet: Keliakian ja ihokeliakian tutkimuksiin on päästävä ajoissa ja hoitoa on seurattava

10.2.2017 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Vaalitavoitteet
Keliakialiitto on laatinut kevään kuntavaaleja varten neljän kohdan vaalitavoitteet. Liitto muistuttaa varhaisen diagnostiikan ja hyvän hoidon merkitystä elinikäisen keliakian hoidossa.

- Keliakian ja ihokeliakian tutkimuksiin on päästävä terveydenhuollossa kohtuullisessa ajassa nyt ja tulevaisuudessa. Mikäli keliakia tai ihokeliakia todetaan, potilaan on saatava ravitsemusterapeutin ohjausta, jotta hän oppii hoitamaan itseään oikein. Ehdottoman tarkka gluteeniton ruokavalio on keliakian ainoa hoitomuoto, korostaa Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen.

Gluteenittoman ruokavaliohoidon onnistumista on seurattava terveydenhuollossa verikokeilla kahden, kolmen vuoden välein. Hoitamaton tai huonosti hoidettu keliakia altistaa monille lisäsairauksille, joista yleisimpiä ovat anemia, osteoporoosi, lapsettomuus, lapsilla kasvun hidastuminen ja vakavimmillaan suoliston syöpä. Lisäsairauksien hoito on paitsi yksittäiselle sairastuneelle henkilölle raskasta, myös yhteiskunnalle kallista.


Vähävaraisilla oltava mahdollisuus hoitoon

Keliakiaa sairastava ei saa ruokavaliohoitoonsa lainkaan tukea yhteiskunnalta, vaikka ruokavaliohoito on rinnastettavissa lääkkeisiin. Taloudellisen tuen puute aiheuttaa suuria ongelmia erityisesti vähävaraisille, sillä gluteeniton ruokavalio aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia laskelmien mukaan noin 70 euroa kuukaudessa.

- Kaikissa kunnissa gluteenittoman ruokavaliohoidon kustannuksia ei ole hyväksytty mukaan täydentävään toimeentulotukeen, mikä asettaa vähävaraiset sairaat eriarvoiseen asemaan heidän asuinkunnastaan riippuen. Tämä on väärin. Sairaus ei saa jäädä hoitamatta potilaan taloudellisen tilanteen vuoksi, korostaa Kekkonen.

Gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamat kustannukset tulee Keliakialiiton vaalitavoitteiden mukaan huomioida toimeentulotuessa. Harkinnanvaraisen, täydentävän toimeentulotuen linjauksista päätetään edelleen kunnissa.


Ateriapalveluiden gluteenittomuus varmistettava

Keliakialiiton kuntavaalitavoitteissa nostetaan esiin lisäksi gluteenittomien ateriapalvelujen toimivuus. Gluteenittoman ruoan tulee olla saatavilla sekä turvallisesti valmistettu ja tarjolle laitettu päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten palvelutaloissa, kotiin kuljetettavissa ateriapalvelussa ja muissa vastaavissa tilanteissa.

- Ruokailu kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja muissa kunnan toimipisteissä on tärkeä osa monen keliaakikon jokapäiväistä hyvinvointia, korostaa Kekkonen.


Vie viestiä ehdokkaille!

Kuntavaalit 2017 järjestetään sunnuntaina 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4. Vaaleissa valitaan edustajat kuntien valtuustoihin eli kuntien ylintä päätösvaltaa käyttäviin toimielimiin.

- Ehdokkaita kannattaa jututtaa ja viedä keliaakikoiden viestiä eteenpäin. Nyt, jos koskaan, on loistava tilaisuus lisätä keliakian tunnettuutta ja kertoa sairauteen ja sen hoitoon liittyvistä haasteista tuleville kuntapäättäjille, rohkaisee Kekkonen.

Kunnat järjestävät tällä hetkellä julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä järjestämisvastuu siirtyy vuonna 2019 maakunnille. Päävastuu kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä jää kuitenkin kuntapäättäjille.


Mitä sinä voit tehdä?

• Käy jututtamassa kuntavaaliehdokkaita vaalikojuilla ja tilaisuuksissa tai ota yhteyttä heihin sähköisesti.
• Tulosta mukaasi Keliakialiiton verkkosivuilta (keliakialiitto.fi) Keliakialiiton kuntavaalitavoitteet 2017 ja anna paperi ehdokkaalle. Voit pyytää papereita myös paikallisesta keliakiayhdistyksestä tai lähettää sen sähköisesti.
• Kysy, mitä mieltä hän on järjestömme vaalitavoitteista ja niihin liittyvistä kysymyksistä.
• Varmista, onko ehdokas valmis ajamaan sinulle ja muille keliaakikoille tärkeitä asioita.

Keliakialiiton kuntavaalitavoitteet löytyvät liiton verkkosivuilta. Niiden pääkohdat ovat:

1. Keliakian ja ihokeliakian tutkimuksiin on päästävä ajoissa ja hoitoa on seurattava.
2. Ravitsemusterapeutin ohjaus on välttämätöntä.
3. Vähävaraisilla kustannukset on huomioitava toimeentulotuessa.
4. Gluteenittoman ruoan saatavuus ja turvallisuus ateria­palveluissa on varmistettava.


Lue lisää vaalitavoitteista!

« takaisin