Keliakiaa sairastaville palautettava korvaus

Keliakialiitto lähetti kansanedustajille kirjeen, jossa potilasjärjestö vetoaa kansanedustajiin keliakiakorvauksen palauttamiseksi.


Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys keliakiakorvauksen tarpeellisuudesta on valmistumassa ja tulossa poliittiseen päätöksentekoon. Koronakriisi on lisännyt keliakiaa sairastavien taloudellista ahdinkoa ja hätää entisestään. Keliakialiitto vetoaa, että eduskunta palauttaa keliaakikoille maksettavan keliakiakorvauksen.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan hallitusohjelmassa luvattu ja eduskunnan lausumassa edellytetty selvitys keliakiakorvauksen tarpeellisuudesta on valmistumassa sosiaali- ja terveysministeriössä.

Selvitys on valmistumassa poliittista päätöksentekoa varten. Päätös selvityksen aiheuttamista mahdollisista jatkotoimista on tarkoitus tehdä tämän syksyn aikana, Pekonen toteaa vastauksessa, jonka hän antoi Keliakialiiton puheenjohtajan, kansanedustajan Sari Tanuksen kirjalliseen kysymykseen.

Tanus tiedusteli kysymyksessään, onko hallitus tekemässä eduskunnalle lupaamaansa keliakiakorvauksen palauttamiseen liittyvää selvitystä. Hän kysyi myös, aikooko hallitus ottaa keliakiakorvauksen palauttamisen kustannukset huomioon seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021—2024 ja näin tukea keliakian hoitoa ja helpottaa keliaakikkojen taloudellista taakkaa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla.

Elinikäinen sairaus vaatii hoitoa joka päivä

Keliakialiitto on tänään lähettänyt kansanedustajille kirjeen, jossa potilasjärjestö vetoaa kansanedustajiin keliakiakorvauksen palauttamiseksi.

Keliakialiitto esittää, että keliakiakorvauksen maksaminen palautetaan keliakiaa sairastaville ja että korvaus olisi suuruudeltaan 31 euroa kuukaudessa. Keliakiaa sairastavat eivät voi odottaa yhteiskunnallisesti parempia aikoja, sillä elinikäisen sairauden hoito vaatii huomioimista joka päivä, Keliakialiiton toiminnanjohtaja Ilkka Repo korostaa.

Keliakia on elinikäinen autoimmuunisairaus, johon ei ole lääkehoitoa. Sen ainoa hoito on lääkärin määräämä gluteeniton ruokavalio. Keliakiaa sairastaa Suomessa noin 40 000 ihmistä.

Keliakian hoito on kallista, mutta kustannustehokasta. Hyvällä hoidolla estetään lisäsairauksien syntyminen ja ihminen pysyy työkykyisenä. Keliakian hoitoon määrätty elinikäinen gluteeniton ruokavalio tulee rinnastaa lääkkeiden erityiskorvausoikeuteen, toteaa Keliakialiiton sosiaaliturvan ja terveydenhuollon asiantuntija Minna Halve.

Keliakian hoitokustannukset ovat 59 euroa kuukaudessa eli yli 700 euroa vuodessa. Keliakia on lähes ainoa autoimmuunisairaus, johon ei ole olemassa lainkaan yhteiskunnallista tukea yli 16-vuotiaille.