Keliakialiiton puheenjohtaja on huolissaan järjestöjen tulevaisuudesta

Keliakialiiton puheenjohtaja Sari Tanus jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen.


Keliakialiiton puheenjohtaja Sari Tanus on huolissaan järjestöjen toimintaedellytyksistä. Tanus jätti tällä viikolla hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän pyysi vastauksia järjestöjen riittävän rahoituksen turvaamisesta.

Järjestöille ja yhdistyksille jaetaan valtionavustuksia Veikkauksen tuotoista. Tuotot ovat vähentyneet koronakriisin, Veikkauksen vastuullisuustoiminnan ja osin myös pelaamisen muille kanaville siirtymisen vuoksi.

Kriisi näkyy järjestöjen toiminnassa

Tanus muistuttaa kirjallisessa kysymyksessään, että koronakriisin takia Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka yritystoimintojen lisäksi vaarantaa myös järjestökentän.

Monet järjestöt ovat joutuneet perumaan sovittuja kursseja, tapahtumia ja matkoja. Osa järjestöistä on joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään. Tanuksen mukaan näistä kaikista tulee järjestöille isoja, jopa kestämättömiä talousvaikutuksia.

Suurin syy järjestöjen talouden huolestuttaviin näkymiin ovat äkilliset ja yhtäaikaiset muutokset varainhankinnan kaikilla osa-alueilla.

Useat rahoituslähteet, kuten yritysyhteistyö, osallistumismaksut, julkinen tuki ja yksityinen varainhankinta ovat kaikki samaan aikaa katkolla, Tanus toteaa.  

Järjestöiltä matalan kynnyksen palveluja

Tanus muistuttaa, että järjestöjen toiminta täydentää kunnallisia palveluja. Valtion korona-avustuksia jaettaessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ihmisille ja yhteiskunnalle tärkeiden järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiin.

Järjestöt tekevät työtä haavoittuvien ihmisryhmien kanssa ja tarjoavat matalan kynnyksen palveluja. Palvelujen keskeytyminen osuu kipeästi esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleviin sekä lapsiin ja perheisiin.

– Järjestöillä on aktiivisia paikallisyhdistyksiä, jotka tekevät työtä esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden, alkoholi- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevien ja heidän läheistensä, vanhusten, vammaisten, vähemmistöjen, pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaistyöttömien parissa. Näiden toimijoiden tarve on kasvanut, hän sanoo.  

Keliakialiiton puheenjohtaja Sari Tanus.

Avustusten määrä arvioitava uudelleen

Tanuksen mukaan ensi vuodelle myönnettävien STEA-avustusten (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) määrää on arvioitava uudelleen. Tanuksen mukaan on uhkana, että avustuksiin käytettävissä oleva rahamäärä laskee merkittävästi, vaikka avustusten tarve monissa järjestöissä on kasvanut.

Hän muistuttaa, että suomalaisella järjestökentällä on tärkeä rooli kriisitilanteessa ja jopa vielä tärkeämpi kriisin jälkiseurauksia korjattaessa.

Jos järjestöjen toimintaedellytyksistä ei huolehdita ja niille ei kohdenneta riittävästi tukea, on vaarana, että moni järjestö ei selviä kriisin yli. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kannalta on tuhoisaa, jos avustustaso romahtaa tilanteessa, jossa koronapandemian jälkihoitoon ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen tarvitaan kaikkien tahojen tiivistä ja aktiivista toimintaa.

– Vaarana on järjestöjen toiminnan nopea kuihtuminen. Sillä olisi suuria vaikutuksia monien kansalaisten hyvinvointiin ja järjestöjen ylläpitämiin, hyvinvointia tukeviin yhteisverkostoihin. Myös ennakoimattomia seurannaisvaikutuksia voi tulla esiin, muistuttaa Tanus.

Lue tästä Kirjallinen kysymys järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisesta.