Keliakialiiton toiminnanjohtajaksi KTM Ilkka Repo

KTM Ilkka Repo aloitti Keliakialiiton toiminnanjohtajana maaliskuun alussa.


Keliakialiiton toiminnanjohtajaksi on valittu KTM Ilkka Repo. Repo on aiemmin työskennellyt muun muassa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton toimitusjohtajana ja Raha-automaattiyhdistyksen avustusvalmistelijana. 

 Olen työskennellyt järjestöpuolella lähes 20 vuotta. Tunnen paloa etenkin potilasjärjestötyöhön ja sen yhteiskunnallisen roolin sekä vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen, toteaa Repo. 

Revon mielestä järjestötyön, potilaan aseman ja kansalaisten auttamisen perusrakenteet tulee yhteiskunnassa turvata. 

Potilaan ääni hukkuu sosiaali- ja terveysjärjestelmän rakenteiden uudistamisessa, ja potilasjärjestöille annettu rooli kehittämisessä aivan liian pieni. Potilasjärjestöt ovat parhaita kokomaan yhteen tietoa, tukea ja apua tarvitsevien kansalaisten äänet. Potilasjärjestöt ovat sairauden arjen asiantuntijoita, Repo painottaa. 

KTM Ilkka Repo.

Valtaosa sairastaa tietämättään 

Tietämys keliakiasta on Suomessa lisääntynyt, mutta tauti on edelleen vahvasti alidiagnosoitu.  

Arvioiden mukaan vain kolmasosa keliakiaa sairastavista on diagnosoitu. Tarvitsemme vahvaa näkyvyyttä, tiivistä ja monipuolista yhteistyötä sekä työkaluja sairastavien löytämiseen ja ihmisten auttamiseen. 

Keliakia voi ilmetä hyvin moninaisin oirein tai olla oireeton. Sairaus voi puhjeta missä iässä tahansa. 

Tarvitsemme lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja aktiivista tiedon välittämistä sairastaville, Repo toteaa. 

Keliakialiiton puheenjohtaja Sari Tanus sekä Keliakialiiton toiminnanjohtaja Ilkka Repo.

Keliakiakorvaus saatava takaisin 

Vuonna 2016 lakkautettu keliakiakorvaus tulee uuden toiminnanjohtajan Ilkka Revon ja Keliakialiiton puheenjohtajan, erikoislääkäri Sari Tanuksen mielestä palauttaa kaikille diagnoosin saaneille.  

Gluteeniton ruokavalio on keliakian ainoa hoitomuoto, joka aiheuttaa keliakiaa sairastaville jatkuvasti merkittäviä kuluja. Muiden autoimmuunitautien tapaan keliakian hoitoon kuuluu saada korvausta, minkä vuoksi keliakiakorvaus on palautettava, vaatii Tanus. 

Revolla on vahva ja monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveysjärjestötyöstä. Hän toimii muun muassa SOSTEn eli Suomen sosiaali- ja terveys ry:n hallituksen jäsenenä, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston puheenjohtajana ja Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenenä.