Keliakialiitto siirtää kevään tilaisuudet koronaviruksen vuoksi

Keliakialiitto siirtää kevään tilaisuudet syksylle.


Keliakialiitto siirtää kevään tilaisuudet koronaviruksen takia. Tapahtumiin ilmoittautuneille ja kokouksiin kutsutuille lähetetään asiasta tarkempaa tietoa lähipäivinä. 

– 13.3.–31.5. järjestettävät sopeutumisvalmennuskurssit, HoReCa-koulutukset, järjestön liittokokous ja G-fest-tapahtuma siirretään syksylle, kertovat Keliakialiiton puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Tanus ja Keliakialiiton toiminnanjohtaja Ilkka Repo

Keliakialiitto suosittelee, että myös paikalliset keliakiayhdistykset siirtävät yhdistysten kokoukset, tapaamiset ja tilaisuudet syyskaudelle tai muuttavat ne mahdollisuuksien mukaan pidettäviksi etäyhteyksien kautta aina toukokuun loppuun saakka. 

Suomen hallitus suositteli torstaina 12.3., että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi hallitus suositteli, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.  

Hallitus suositteli myös ei-välttämättömän toiminnan, kuten harrastustoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla tapahtuvien lähikontaktien, välttämistä. Tämä on erityisen tärkeää riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Riskiryhmään kuuluvat esimerkiksi iäkkäät ja perussairaat henkilöt.  

Hyvä käsihygienia on edelleen tehokkain keino välttyä tartunnalta.

Keliakia ei aiheuta lisäriskiä 

Keliakialiiton asiantuntijalääkärin, LT Pilvi Laurikan mukaan hoidossa oleva keliakia ei aiheuta lisäriskiä koronan tai muiden infektioiden suhteen. Laurikan mukaan keliakiaa sairastavan, muuten perusterveen työikäisen riski sairastua on sama kuin täysin perusterveellä henkilöllä. 

– Ainoa tilanne, jossa näkisin keliakian tuovan lisäriskiä, olisi juuri todettu keliakia, joka olisi aiheuttanut vaikean imeytymishäiriön ja aliravitsemuksen. Tällaiset taudinkuvat ovat nykyään hyvin harvinaisia. 

Laurikan mukaan riskiryhmä ovat myös refraktaarikeliaakikot, joilla usein on käytössä myös immuunipuolustusta lamaavia lääkkeitä. Tämäkin ryhmä on kuitenkin todella pieni. 

Mahdollisesta koronainfektiosta aiheutuvat riskit määräytyvät muiden pitkäaikaissairauksien ja iän mukaan. Lisäriskejä voivat tuoda erityisesti sydän- ja keuhkosairaudet sekä sairaudet, joissa käytetään immuunipuolustusta lamaavia lääkkeitä. 

Lisätietoja koronavirustilanteesta

Lisätietoja koronatilanteesta voi lukea Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivuilta.