Keliakialiitto kirjoitti Lääkärin tietokantoihin ohjeen keliaakikon ohjeistuksesta

Keliakialiitto on kirjoittanut lääkäreille ohjeistuksen keliakiapotilaan alkuohjaukseen. Ohjeistus on julkaistu Lääkärin tietokannoissa kesäkuun alussa.


Keliakiadiagnoosin saanut potilas on usein uuden asian edessä. Ruokavalion lisäksi vastasairastunut saattaa pohtia monia muitakin arkea muuttavia asioita kuten vaikka ammatinvalintaansa.  

 

Lääkäreiden alkuohjaus potilaalle on merkittävällä sijalla uuden asian opettelussa. Keliakialiitto pääsi tänä keväänä mukaan pilotoimaan uudenlaista yhteistyötä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Keliakialiiton sosiaaliturva-asiantuntija Minna Halve kirjoitti Lääkärin tietokantoihin ohjeistuksen lääkäreille keliakiapotilaiden alkuohjausta varten. 

 

Ohjeistus julkaistiin tietokannassa kesäkuun alussa.  

 

− Moni keliaakikko kokee, että ei ole saanut tarpeeksi tietoa lääkärin vastaanotolla. Uusi ohjeistus tarjoaa lääkäreiden käyttöön ajantasaista tietoa keliakiaa sairastavan arkeen liittyvistä asioista. Toivomme, että ohjeistus tarjoaa apua lääkärin vastaanottotyöhön ja tuo apua yksittäiselle keliaakikolle, sanoo Halve. 

 

Ohjeistuksen asiasisältöinä ovat muun muassa alkuohjauksen merkitys juuri diagnoosin saaneelle henkilölle, keliakian hoito ja hoidon kustannukset sekä verotukseen liittyvät asiat. Sisältöinä ovat myös sopeutumisvalmennus ja tuetut lomat, varusmiespalvelus, ammatinvalinta ja Keliakialiiton esittely.  

 

− Olemme iloisia uudesta yhteistyökokeilusta, Halve kiittää.  

 

 

Lääkärin tietokannat lääkäreiden työväline 

 

Lääkärin tietokannat sisältää tiiviitä ja käytännönläheisiä hoitosuosituksia, jotka on suunnattu erityisesti avohoidossa toimiville lääkäreille. 

 

Lääkärin tietokantojen tärkein sisältökokonaisuus on yli 1 500 artikkelia sisältävä Lääkärin käsikirja. Sen artikkelit ottavat kantaa muun muassa sairauksien toteamiseen, diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan.  Käsikirjan kirjoittajina on yli 500 lääketieteen asiantuntijaa. 

 

Lääkärin käsikirjan artikkeleiden lisäksi tietokannasta löytyvät muun muassa Käypä hoito -suositukset.