Väitös: Ihokeliakian vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla

FM Minna Hietikko tutki väitöskirjassaan TG2- ja TG3-vasta-ainereaktioita ja osoitti, että myös TG3-vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla.


Keliakiassa ja ihokeliakiassa ravinnon gluteeni aiheuttaa vasta-ainereaktion elimistön omia proteiineja, transglutaminaasi (TG) -perheen jäseniä 2 ja 3, kohtaan. FM Minna Hietikko tutki väitöskirjassaan TG2- ja TG3-vasta-ainereaktioita. Tutkimus osoitti, että TG2-vasta-aineiden tapaan myös TG3-vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla. Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 13. maaliskuuta.

Keliakiassa ja ihokeliakiassa gluteeni aiheuttaa verenkierrossa nähtävän vasta-ainereaktion kehon omaa proteiinia, transglutaminaasi (TG) 2:ta, kohtaan. Hoitamattomassa keliakiassa TG2-vasta-aineita tuottavat osin ohutsuolen limakalvolla sijaitsevat plasmasolut, mutta niiden esiintyvyydestä keliakian eri vaiheissa tai ihokeliakiassa ei juurikaan ole tietoa.

Ihokeliakiassa nähdään TG2-vasta-ainereaktion lisäksi vasta-ainereaktio epidermaalista TG3:a kohtaan. TG3-vasta-aineita esiintyy kertyminä ihokeliakiapotilaiden iholla ja ihokeliakiapotilailla ja pienellä osalla keliakiapotilaista myös verenkierrossa. Niiden alkuperää ei kuitenkaan tunneta.

TG2-vasta-aineita tuottavia plasmasoluja esiintyy jo keliakian varhaisessa vaiheessa ennen ohutsuolen limakalvovaurion syntyä.

Tavoitteena lisätä tietoa vasta-ainereaktioista

Hietikon väitöskirjan tavoitteena oli lisätä tutkimustietoa TG2- ja TG3-vasta-ainereaktioista keliakiassa ja ihokeliakiassa. Tutkimuksessa hyödynnettiin hoidettujen ja hoitamattomien keliakia- ja ihokeliakiapotilaiden seeruminäytteitä sekä ohutsuolen ja ihon kudosnäytteitä.

Väitöskirjatyössä osoitettiin, että TG2-vasta-aineita tuottavia plasmasoluja esiintyy jo keliakian varhaisessa vaiheessa ennen ohutsuolen limakalvovaurion syntyä. Tutkimuksessa todettiin myös, että niiden määrä nousee taudin edetessä ja laskee gluteenittoman ruokavaliohoidon aloittamisen jälkeen. Myös ihokeliakiassa näiden plasmasolujen näytettiin olevan gluteenireaktiivisia.

 Työssä havaittiin ensimmäistä kertaa, että ihokeliakialle tyypillisiä TG3-vasta-aineita tuotetaan ohutsuolen limakalvolla ja että niitä erittävät plasmasolut ovat gluteenireaktiivisia ja tunnusomaisia ihokeliakialle, Hietikko tiivistää.

Vasta-ainekertymiä saatetaan havaita iholta vuosikymmenten jälkeenkin.

Ihokeliakiassa vasta-aineet häviävät iholta hitaasti

Väitöstutkimuksessa selvitettiin lisäksi ihokeliakiapotilaiden iholla esiintyvien TG3-vasta-ainekertymien häviämistä gluteenittoman ruokavaliohoidon aikana. Kertymien häviäminen oli hidasta ja niitä saatettiin havaita vielä vuosikymmenten jälkeenkin.

 Vaikka tutkimus osoitti, että TG3-vasta-ainetuotantoa tapahtuu ihokeliakiassa ohutsuolen limakalvolla, potilaiden iholla esiintyvien vasta-ainekertymien alkuperästä ja niiden kulkeutumisesta iholle tarvitaan vielä jatkotutkimuksia, Hietikko toteaa.

FM Minna Hietikon sisätautiopin/solubiologian alaan kuuluva väitöskirja Characterising disease-specific IgA responses in coeliac disease and dermatitis herpetiformis tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopistossa 13.3.2020.

Väitöskirja löytyy täältä.