Väitöstutkimus: Ihokeliakiaa sairastavilla pienempi luunmurtumariski kuin keliakiaa sairastavilla

"Ihokeliakiapotilaiden elämänlaatu koheni merkitsevästi ensimmäisen vuoden gluteenittoman ruokavaliohoidon aikana."


Tampereen yliopistossa perjantaina 14.6. tarkastettu väitöstutkimus osoittaa, että ihokeliakiaa sairastavilla on pienempi luunmurtumariski kuin keliakiaa sairastavilla. Toisaalta tutkimuksessa myös keliakiapotilaiden lonkkamurtumailmaantuvuus oli samaa tasoa väestön kanssa.

Keliakiapotilailla on suurentunut riski luunmurtumiin verrattuna normaaliväestöön.

- Tämä oli yllättävä löydös, jonka todennäköisesti osittain selittää keliakian varhainen diagnostiikka Suomessa verrattuna muihin maihin sekä suomalaisten potilaiden taito noudattaa tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, toteaa tutkimuksen tehnyt lääketieteen lisensiaatti Camilla Pasternack.

Keliakiapotilailla on suurentunut riski luunmurtumiin verrattuna normaaliväestöön. Erityisesti lonkkamurtumat ovat kalliita hoitaa, lisäävät kuolleisuutta ja vaikuttavat suuresti potilaiden elämänlaatuun. Luunmurtumariskiä ihokeliakiassa on tutkittu hyvin niukasti aiemmin.

Ihokeliaakikot hyötyvät gluteenittomasta ruokavaliosta

Pitkään ruokavaliohoidolla olleet ihokeliakiapotilaat kokivat elämänlaatunsa yhtä hyväksi kuin terveet verrokkiryhmän jäsenet.

Tutkimus osoittaa myös, että ihokeliakiapotilaat hyötyvät gluteenittomasta ruokavaliosta muiden keliakiapotilaiden tavoin.

Tutkimuksessa todettiin, että ihokeliakiapotilaiden elämänlaatu koheni merkitsevästi ensimmäisen vuoden gluteenittoman ruokavaliohoidon aikana. Potilaiden kokemus omasta terveydestä parani. Myös terveyskeskuspalveluiden käyttö väheni hoidon myötä.

Pitkään ruokavaliohoidolla olleet ihokeliakiapotilaat kokivat elämänlaatunsa yhtä hyväksi kuin terveet verrokkiryhmän jäsenet huolimatta ruokavaliohoidon aiheuttamasta taakasta.

- Tämä kuvaa hyvin sitä, miten suuresti ihokeliakiapotilaat hyötyvät ruokavaliohoidosta, toteaa tutkimuksen tehnyt lääketieteen lisensiaatti Camilla Pasternack.

Tutustu väitöstutkimukseen

Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa ravinnon sisältämä gluteeni aiheuttaa suolen limakalvon vauriota sekä mahdollisesti vatsavaivoja ja suolen ulkopuolisia oireita. Ihokeliakia on keliakian ihoilmentymä, jossa ravinnon gluteeni aiheuttaa suolivaurion lisäksi voimakkaasti kutiavan rakkulaisen ihottuman.

Ihokeliakian vaikutusta potilaan tai yhteiskunnan tautitaakkaan ei ole aikaisemmin tutkittu, vaikka potilaat noudattavat tiukkaa ruokavaliota ja kärsivät sen lisäksi kutiavasta ihottumasta.

Lääketieteen lisensiaatti Camilla Pasternackin sisätautien oppialaan kuuluva väitöskirja Burden of dermatitis herpetiformis tarkastetiin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 14.6.2019 klo 12.00. Vastaväittäjänä toimii professori Markku Voutilainen Turun yliopistosta. Kustoksena on professori Katri Kaukinen.

Väitöskirjaan voi tutustua täällä.