Vapaaehtoisten Viestiä kuuluviin -verkkokurssi

Haluatko kehittää yhdistyksesi viestintää? Haluatko tavoittaa yhdistyksesi jäsenet paremmin? Haluatko ottaa käyttöön uusia viestintäkanavia? Haluatko saada lisää näkyvyyttä yhdistyksen Facebook-sivulle? 

Esimerkiksi näihin aiheisiin tarjoillaan vinkkejä ja ideoita Keliakialiiton Viestiä kuuluviin -verkkokurssilla. Syksyllä 2019 järjestettävä kurssi on suunnattu yhdistysten viestintää tekeville sekä kaikille viestinnästä kiinnostuneille keliakiayhteisön vapaaehtoisille. 

Missä? Verkossa – voit osallistua omalla tietokoneellasi asuinpaikasta riippumatta! 

Milloin? 28.10.-5.12.2019 (6 viikkoa) 

Kenelle? Viestintää tekevät sekä viestinnästä kiinnostuneet keliakiayhteisön vapaaehtoiset. 

Mitä? Kurssin aikana käydään läpi viestinnän periaatteita, viestintäkanavia, viestinnän tavoittavuutta, sosiaalisen median viestintää ja viestinnän suunnittelua.  

Miten? Kyseessä on ohjattu verkkokurssi, jossa keskitytään viikoittain eri teemoihin. Kurssi koostuu luennoista, virtuaaliopetuksesta, itseopiskeltavasta materiaalista ja tehtävistä. Virtuaaliopetuskerrat järjestetään tiistaina 12.11. Klo 17.30-19 sekä tiistaina 3.12. klo 17.30-18.30.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja osallistujat saavat kurssista yhden opintopisteen. 

Ilmoittaudu mukaan! Klikkaa itsesi ilmoittaumislomakkeelle (Ilmoittautuminen on auki 23.10. asti).

Nämä opit Viestiä kuuluviin -kurssilla

Viestiä kuuluviin on kuuden viikon verkkokurssi (28.10.-5.12.), jolla käydään läpi keliakiayhteisön vapaaehtoistoimintaan liittyvää viestintää erityisesti yhdistysviestinnän näkökulmasta.

Kurssilla opit muun muassa:  

  • Miksi viestintä on tärkeää ja mitä viestiessä kannattaa ottaa huomioon 
  • Miten tehdään viestintäsuunnitelma 

  • Minkälaisia viestintäkanavia yhdistykset voivat hyödyntää 2020-luvulla  

  • Miten tavoittaa erilaiset kohderyhmät 

Kurssi on suunnattu kaikille keliakiayhteisön vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita viestinnästä. Joka viikolla keskitytään erityisesti johonkin teemaan ja opiskellaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Lisäksi osallistujat laativat pari- tai ryhmätyönä viestintäsuunnitelman. Kurssin vetäjät neuvovat osallistujia suunnitelmien teossa ja antavat palautetta kurssin aikana.

Kurssin osaamistavoitteet 

Kurssin jälkeen osallistuja

  • osaa kertoa vaikuttavan viestinnän periaatteet.  
  • osaa kertoa eri viestintäkanavien erot ja käyttötarkoituksen.  
  • osaa kohdistaa viestintää erilaisille kohderyhmille. 
  • osaa laatia viestintäsuunnitelman.   
  • osaa valita sopivan viestintätavan tavoitteen mukaan.  
  • osaa käyttää eri viestintäkanavia yhdistysviestinnässä.  

Kurssin teemat

Kurssiviikko 1. Viestiä kuuluviin: Miten viestin vaikuttavasti?

Kurssiviikko 2. Moninaiset viestintäkanavat: Miten ja missä tavoitan jäsenet?

Kurssiviikko 3. Viestinnän mahdollisuudet 2020-luvulla: Miten viestin Somessa?

Kurssiviikko 4. Keliakialiiton viestintäkanavat ja aikataulut: Milloin kannattaa viestiä?

Kurssiviikko 5. Viestinnän suunnittelu: Miten suunnittelen viestintää?

Kurssiviikko 6. Opit käyttöön yhdistyksessä: Mitä kurssista jäi käteen? 

Klikkaa itsesi ilmoittaumislomakkeelle 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa ja se on yhden opintopisteen laajuinen. Osallistujat saavat kurssisuorituksesta todistuksen ja opintopisteiden rekisteröinti tapahtuu Siviksen kautta.