Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto kahdelle pitkän linjan aktiiville

Keliakialiitto on palkinnut tänään 19.5. vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnolla kaksi ansioitunutta vapaaehtoistoiminnan uranuurtajaa. Tunnustuspalkinnon saivat Marja Heikkilä Pirkanmaan keliakiayhdistyksestä ja Erja Kangasvuori Hämeen keliakiayhdistyksestä. Lisäksi Keliakianuorille myönnettiin kunniamaininta.


 

Keliakialiitto myöntää tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena aktiivisesta ja esimerkillisestä vapaaehtoistoiminnasta gluteenitonta ruokavaliota noudettavien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Palkinto päätettiin tällä kertaa jakaa poikkeuksellisesti kahden henkilön kesken, sillä molempien ansiot ovat mittavat.

- Heikkilä ja Kangasvuori ovat tehneet antaumuksella, tunteja laskematta, vapaaehtoistyötä vuosikausia, kertoo kilpailuraadin sihteerinä toimiva järjestöpäällikkö Marjo Aspegren.

Luotettava sihteeri ja kova tietopakki
Erja Kangasvuori on keliakiatoiminnan uranuurtajia Suomessa. Hän on toiminut muun muassa vuonna 1976 perustetun Suomen keliakiayhdistyksen hallituksessa ja tilintarkastajana Keliakialiitossa. Hän on myös oman yhdistyksensä, Hämeen keliakiayhdistyksen, perustajajäseniä ja toiminut yhdistyksen hallituksessa aina vuodesta 1991.

- Kangasvuorella on erinomaiset suhteet ja järjestelmälliset toimintatavat. Hän on toiminut yhdistyksemme luotettavana sihteerinä 26 vuoden ajan, kuvailee Hämeen keliakiayhdistyksen puheenjohtaja Marjo Kylänpää.

Henkilökohtaisten suhteidensa avulla Kangasvuori on tehnyt merkittävää vaikuttamis- ja yhteistyötä erityisesti terveydenhuollon parissa. Kangasvuoren ansiosta yhdistys on järjestänyt muun muassa monia näkyviä apteekkitapahtumia ja lukuisia lääkäriluentoja.

Kangasvuori on toiminut myös aktiivisena vertaistukihenkilönä aina 1980-luvulta alkaen. Lisäksi hän on toiminut useita vuosia kokemustoimijana.

- Erja on mielettömän kova tietopakki ja muistojen arvokas tietolähde, kiittelee Kylänpää.

Tuloksellista toimintaa keliaakikkojen hyväksi
Pirkanmaan keliakiayhdistyksen varapuheenjohtaja Marja Heikkilä on tehnyt 27 vuotta menestyksekästä työtä keliaakikkojen hyväksi.

- Hän on ollut mukana Pirkanmaan keliakiayhdistyksen toiminnassa siitä saakka, kun hänellä itsellään todettiin keliakia, kertoo Pirkanmaan keliakiayhdistyksen sihteeri Auli Siipola.

Heikkilä on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana kuusi vuotta ja yhtä pitkään myös yhdistyksen sihteerinä. Hän on ollut vaikuttamassa Tampereen kaupungin vammaisneuvoston toimikunnassa ja osallistunut monin eri tavoin myös Keliakialiiton toimintaan. Hän on ollut liittohallituksen jäsen vuosina 2007–2013 ja lisäksi mukana lukuisissa toimikunnissa ja työryhmissä.

Heikkilää kiitetään erityisesti tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta Pirkanmaan keliakiayhdistyksen hyväksi. Myös hänellä on hyvät kontaktit terveydenhuoltoon; Pirkanmaan yhdistys on myös tunnettu tasokkaista lääkäriluennoistaan.

Aktiivista toimintaa nuorten hyväksi
Varsinaisten palkintojen lisäksi Keliakialiitto myönsi Keliakianuorille kunniamaininnan heidän aktiivisesta toiminnan kehittämisotteestaan ja hyvästä toiminnan organisoinnista.

Keliakianuoret ovat erityisesti viime aikoina kehittäneet toimintaansa aktiivisesti muun muassa osallistumalla Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin vetämään toiminnan kehittämisvalmennukseen ja tekemällä laajan jäsenkyselyn. Kyselyn tulosten pohjalta nuoret ovat panostaneet erityisesti sähköisen viestinnän monipuoliseen kehittämiseen.

Nuortentoiminnan organisoinnista vastaa viisijäseninen nuorisotoimikunta.

- Nuoret toimivat erittäin itsenäisesti suunnitellen ja toteuttaen toimintaa omatoimisesti ja vastuullisesti. Yhtenä tavoitteena on ollut saada tapahtumiin mukaan uusia osallistujia, ja tässä tavoitteessa nuoret ovat onnistuneet hyvin, kertoo Aspegren.