Laura Kivelän väitös: Keliakian riskiryhmiin kuuluvat lapset kannattaa seuloa

Laura Kivelä on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan lasten keliakiaa ja muun muassa sitä, miten seulomalla löydetyt lapsipotilaat hyötyvät ruokavaliohoidosta. 


Kivelä muistuttaa väitöstutkimuksessaan, että vaikka keliakia tunnetaan nykyisin hyvin, suurin osa potilaista on edelleen ilman diagnoosia ja hoitoa. 

Joka sadannen lapsen tiedetään sairastavan keliakiaa, mutta osa potilaista on oireettomia ja mahdollista löytää vain seulonnan avulla. Seulonta voidaan kohdistaa esimerkiksi niihin, joilla on kohonnut riski sairastua keliakiaan, kuten tyypin 1 diabetesta sairastaviin ja keliakiapotilaiden sukulaisiin.

Myös seulomalla löydetyillä vakavia suolivaurioita

Nykyään keliakiadiagnoosin saavat lapset ovat Kivelän tutkimuksen mukaan keskimäärin 8-vuotiaita. Lähes puolet hakeutuu hoitoon suolisto-oireiden vuoksi ja kolmasosa löydetään riskiryhmäseulontojen avulla.

Seulomalla löydetyistä lapsista jopa puolet on kärsinyt aiemmin tunnistamattomista oireista, anemiasta tai heikentyneestä kasvusta, ja heillä on yhtä vaikea suolistovaurio kuin oireiden tai löydösten vuoksi tutkimuksiin hakeutuneilla. 

Seulomalla löydetyt lapset hyötyvät hoidosta

Kivelän tutkimus osoittaa, että seulomalla löydetyt lapset vaikuttavat sitoutuvan ruokavaliohoitoon hyvin ja hyötyvän siitä, mikä tukee keliakian riskiryhmiin kuuluvien lasten systemaattista seulontaa. 

Kivelä väittelee otsikolla Coeliac Disease in Children: From changing presentation towards screening (Keliakia lapsilla: muuttuvasta taudinkuvasta kohti seulontaa) Tampereella tänään perjantaina 9.11.

Väitöskirjatyö koostuu kolmesta alkuperäisjulkaisusta, joiden tarkoituksena oli selvittää keliakian taudinkuvan muutoksia sekä riskiryhmäseulonnoissa löydettyjen lasten ominaisuuksia ja ruokavaliohoidon vaikutuksia pitkäaikaisterveyteen.