KD, Perussuomalaiset, RKP, SDP, vasemmisto, vihreät ja SKP palauttaisivat keliakiakorvauksen

Keliakialiitto kysyi eduskuntapuolueilta, kannattaako puolue keliakiakorvauksen palauttamista keliakiaa sairastaville. Eduskunnan ulkopuolisista puolueista kysymykseen vastasi SKP.


Nykyisistä eduskuntapuolueista Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset, Sosialidemokraatit, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto vastasivat kannattavansa keliakiakorvauksen palauttamista. Lisäksi palauttamista vastasi kannattavansa Suomen kommunistinen puolue.

Kansallinen Kokoomus vastasi kysymykseen ehkä ja Suomen Keskusta ei.

Kyselyyn jättivät vastaamatta eduskuntapuolueista Sininen tulevaisuus ja Liike Nyt.

Keliakialiitto lähetti kaikkien eduskuntapuolueiden puoluetoimistojen puoluesihteereille samalla tavalla muotoillun kysymyksen: "Keliakiaa sairastaville maksettiin ruokavaliokorvausta vuosina 2002–2015. Eduskunta lakkautti ruokavaliokorvauksen maksamisen 1.1.2016 alkaen. Kannattaako puolueenne keliakiakorvauksen (aiemmin ruokavaliokorvaus) palauttamista keliakiaa sairastaville?"

Lue puolueiden täsmälliset vastaukset:

Kristillisdemokraatit: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"Kristillisdemokraatit pitää erittäin tärkeänä, että keliakiakorvaus palautetaan. 
KD eduskuntaryhmä on tällä kaudella esittänyt jokaisessa vaihtoehtobudjetissaan keliakiakorvauksen palauttamista sekä määrärahalisäystä tähän tarkoitukseen."

Perussuomalaiset: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"Keliakialiiton ja Tampereen ammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan keliakian edellyttämä gluteeniton ruokavalio aiheuttaa 68 euron kuukausittaiset lisäkustannukset. Kelan maksama ruokavaliokorvaus kuitenkin lakkautettiin vuoden 2016 alusta. Keliakialiiton tekemän tutkimuksen vastaajista noin 40 prosenttia oli joutunut tämän seurauksena tinkimään ruokaostoksistaan ja monen ruokavalio oli yksipuolistunut. Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen poistaminen heikentää sairauden hoitoa, koska gluteeniton ruokavalio on keliakian ainoa hoitomuoto. Huonosti hoidettu tai hoitamaton keliakia altistaa monille lisäsairauksille, kuten osteoporoosi tai ohutsuolen imusolmukesyöpä.

Perussuomalaiset katsoo, että keliaakikoille kuuluu oikeus sairautensa edellyttämään erityisruokavalioon ja tästä syystä esitämme keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamista vaihtoehtobudjetissamme."

Sosialidemokraatit: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"Keliakian ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio. Gluteenittomien elintarvikkeiden korkeammat hinnat aiheuttavat keliaakikoille ylimääräisiä kustannuksia. 

Hoitamaton keliakia altistaa useille lisäsairauksille, jotka edellyttävät pitkäaikaista hoitoa ja aiheuttavat työkyvyttömyyttä. Keliakiakorvauksen palauttaminen olisi tarpeen yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden nimissä, mutta se auttaisi myös ehkäisemään ennalta sairauksia, joiden hoito maksaa monin verroin enemmän."

Suomen ruotsalainen kansanpuolue: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"Keliakiaa sairastavien ruokavalio tuo merkittäviä lisäkustannuksia sitä sairastaville. Koska kyseessä on sairaudesta johtuva kustannus on luontevaa että yhteiskunta myös tukee kelikia sairastavia taloudellisesti."

Vasemmistoliitto: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"Vasemmistoliitto on tehnyt talousarvioaloitteen määrärahan lisäämisesti keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen palauttamiseksi. Väestötutkimuksissa keliakiaa on todettu noin 2 prosentilla suomalaisista. Hoitona on pysyvästi gluteiiniton ruokavalio, joka on ainoa tehokas hoitomuoto.

Gluteiinittomien ruokien hinnat ovat jatkaneet vain kasvuaan, ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää, että keliakiaa sairastavien korvaus palautetaan inflaatiokorjattuna siten, että se olisi 73 euroa kuukaudessa."

Vihreä Liitto: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"Keliakiassa on kyse vakavasta terveydellisestä asiasta, jonka asianmukainen hoito ei saa jäädä kenellekään kiinni varattomuudesta. Mitä pienituloisempi ihminen on, sitä isompi merkitys on oikeaa ruokavalioa tukevalla korvauksella, ja siksi minimissään sen tarve pitäisi huomioida toimeentulotuessa."

Suomen kommunistinen puolue: Puolue kannattaa korvauksen palauttamista

"On ehdottoman tärkeää, että ihmiset voivat itse mahdollisimman hyvin huolehtia perussairauksien hoitamisesta, jotta ne eivät aiheuta hoitamattomina paljon kalliimpia komplikaatioita ja oiheissairauksia yms.

Keliakian kohdalla asianmukainen ruokavalio on tärkein ja toimivin hoito. Keliakiauokavalion kustannukseksi on laskettu noin 62 € kuukaudessa. SKP katsoo, että koko tämä kustannus tulisi korvata keliakiaa sairastaville, eli palauttaa tuki ja asettaa se 62 € tasolle.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että korvaustaso seuraa gluteenittomien tuotteiden toteutuvaa hintakehitystä, joten sitä on vuosittain korotettava.

Yleisempänä vaatimuksena meillä on myös se, että lääkekorvauksia on korotettava, hoitomaksuja on alennettava ja tarpeelliset KELA-taksimatkat on taattava edullisesti ja toimivasti kaikille niitä tarvitseville. Lopullisena tavoitteena on oltava oikeasti potilaalle maksuton terveydenhoito."

Kansallinen Kokoomus: Puolue kannattaa ehkä korvauksen palauttamista

"Kokoomus lähtee siitä, että keliakiaa ja muita autoimmuunisairauksia sairastavien ihmisten asema, hoidon laatu ja mahdollisuudet toteuttaa sairauden vaatimaa hoito- ja ruokavaliosuunnitelmaa on turvattava. Keliaakikkojen ruokavaliokorvaus on tässä yksi vaihtoehdoista. Keliakian perusteella voidaan kuitenkin jo nyt myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea. Sen hyödyntämisen pitää olla joustavasti ja matalalla kynnyksellä mahdollista niille, jotka tukea keliakian vaatiman ruokavalion noudattamiseen tarvitsevat. 

Keliakia ei parane, eikä oikeanlaisen ruoan merkitystä voida tässä suhteessa sivuuttaa. Sosiaaliturvan kokonaisuudisuksen yhteydessä on syytä pohtia myös erilaisten eritysryhmien, kuten keliaakikkojen ja muiden autoimmuunisairauksia sairastavien asemaa. Samalla on hyvä selvittää, onko erillinen pieni korvaus paras mahdollinen tapa turvata keliakiaa sairastavien ihmisten mahdollisuudet noudattaa välttämätöntä ruokavaliota."


Suomen Keskusta: Puolue ei kannata korvauksen palauttamista

"Ruokavaliokorvauksen poisto oli yksi säästöratkaisuista, joita on jouduttu tekemään velkaantuneen valtiontalouden johdosta koko 2010-luvun ajan. Edunsaajien kannalta kyse oli taloudellisen tuen heikennyksestä. Siksi on ymmärrettävää, että mm. Keliakialiitto pitää esillä korvauksen palauttamista. Tällainen keskustelu ja vaikuttaminen kuuluvat suomalaiseen demokratiaan.

Aitoon demokratiaan kuuluu myös se, ettei anneta ennen vaaleja lupauksia, joita ei voida myöhemmin pitää. Keskusta ei voi luvata keliakiakorvauksen palauttamista yksittäisenä sosiaali- ja terveyssektorin määrärahana. Tällaiset asiat on ratkaistu perinteisesti puolueiden välisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa tai hallitusohjelmaan perustuvissa kehys- ja budjettiratkaisuissa." 

 

Uutista on päivitetty 13.12. klo: 14:25 vihreiden vastauksella 

Uutista on päivitetty 13.12. klo: 10:58 RKP:n vastauksella.